АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. Я. Рожелюк

Анотація

Стаття присвяченааналізу стану підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до моніторингової діяльності в системі сучасної освіти. Наведено результати емпіричного дослідження щодо вияву основних причин, які стримують її перспективне проектування й успішну організацію. Висвітлено теоретичні засади підготовки майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності шляхом конкретизації її сутності і функцій. З врахуванням провідних концептуальних положень освітнього моніторингу сформульовано авторське визначення готовності майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Рожелюк, І. Я. (2018). АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1996
Розділ
Статті
Біографія автора

І. Я. Рожелюк

аспірантка кафедри педагогіки

Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова

Посилання

Концепція забезпечення якості вищої освіти України // Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навч. посібник / За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової [та ін.]. – Л. :Компанія «Манускрипт», 2014. – С. 540–570.

Лукіна Т.О. Моніторингякостіосвіти: теорія і практика / Т.О. Лукіна. – К.: «Шкіл-світ», 2006. – 128 с.

Федірчик Т. Д. Науково-педагогічнадіяльністьвикладачавищогонавчального закладу: структурно-компонентнийаналіз / Т. Д. Федірчик// Освітарегіону. – 2010. – №2. – С. 194–199.

Харламов И. Ф. Педагогика: Учеб.пособие / И. Ф. Харламов. – М.: Юрист, 1997. – 512 с.