РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА БУКОВИНІ (кінець ХІХ ст.)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. М. Тумак

Анотація

Здійснено огляд наукових праць істориків, педагогів і методистів, присвячених Буковині часів Австро-Угорщини. Висвітлено основні фактори, які призвели до виникнення методики навчання англійської мови на Буковині, проаналізовані відповідні історичні документи та тогочасні підручники, а також подана періодизація розвитку методики навчання англійської мови на Буковині під час австро-угорського панування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Тумак, О. М. (2018). РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА БУКОВИНІ (кінець ХІХ ст.). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1998
Розділ
Статті
Біографія автора

О. М. Тумак

аспірант кафедри практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

XXXLV. Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz. Veröffentlicht von der Direktion am Schlusse des Schuljahres 1897–1898. – Czernowitz : R. Ekhardt’sche k. k. Universitäts-Buchdruckerei, 1898. – 86 S.

Achter Jahresbericht der gr.-or. Ober-Realschule in Czernowitz. Veröffentlicht von Dr. Wenzel Korn. – Czernowitz : Druck von Rudolf Eckhardt, 1872. – 149 S.

Буковина: історичний нарис / В. М. Ботушанський, О. В. Добржанський, Ю. І. Макар та ін. – Чернівці : Зелена Буковина, 1998. – 416 с.

Лабінська Б. І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.) : монографія / Б. І. Лабінська. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 384 с.

Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Є. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Пассов, Е. И., Кузовлева, Н. Е. Урок иностранного языка. — М.: Феникс, Глосса-Пресс, 2010. — 640 с.

Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок ХХ ст.): монографія / О. Д. Пенішкевич. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.

Раушенбах В. Э. Краткий обзор методов преподавания иностранных языков с І по ХХ век / Валентин Эдуардович Раушенбах. М. : Высш. шк., 1971. – 112 с.

Тумак О. М. Критерії визначення етапів розвитку методики навчання англійської мови в закладах освіти Буковини (кінець ХІХ – початок ХХ століть) / О. М. Тумак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – № 4. – С. 233–239.