ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Василівна Байдюк

Анотація

 

Висвітлено специфіку впливу сім’ї, навчальної та ігрової діяльності на процес гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку, приділено увагу особливостям формування гендерних відносин у молодшому шкільному віці. Визначено, що окреслені особливості гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку відіграють важливу роль при визначенні напрямів упровадження гендерного підходу в початкову ланку освіти. Виявлено, що запровадження Гендерної стратегії матиме значний позитивний вплив на процес соціалізації дітей молодшого шкільного віку та сприятиме формуванню толерантних, партнерських стосунків у дитячому середовищі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Байдюк, Н. В. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2077
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Василівна Байдюк, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Проект Стратегії упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0Bz2OcNSofN1uS016TExzc21xM0NBc3ZmT3pXRkxyWURxZHM4/view

Кікінежді О. М. Особливості гендерної соціалізації депривованого юнацтва : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Кікінежді, О. Б. Кізь. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, 2004. – 174 с.

Москаленко В. Особливості статеворольової соціалізації в умовах трансформації суспільства / В. Москаленко, В. Романова // Соціальна психологія. – 2003. – №1. – С. 107–115.

Кравець В. П. Гендерна педагогіка : навч. посібник / В. П. Кравець. – Тернопіль : Джура, 2003. – 416 с.

Бендас Т. В. Гендерная психология : учебное пособие / Т. В. Бендас. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 431 с.

Гендерная психология : практикум / ред. И. С. Клецина. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с.

Гендерна педагогіка : навч. посібник / за ред. В. Гайденко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 313 с.

Гендерная социализация в современной российской семье : социокультурный анализ : автореф. дис. … канд. социологических наук : спец. 22.00.06 «Социология культуры, духовной жизни» / Т. Б. Легина. – Ставрополь, 2004 – 24 с.

Кон И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / И. С. Кон. – Москва : Издательский центр «Академия», 2003. – 336 с.

Кравець В.П. Гендерна соціалізація молодших школярів : навч. посіб. / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – 192 с.