ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ»: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія Зіновіївна Батьо

Анотація

Здійснено аналіз наукових підходів до визначення сутності поняття «художньо-мовленнєва діяльність дитини дошкільного віку» на основі аналізу таких понять, як «діяльність», «художня діяльність», «художньо-мовленнєва діяльність». З’ясовано його структурні компоненти: художнє сприйняття, відтворення, словесна творчість. Наголошено на важливості налагодження тісних узаємозв’язків між ними у формуванні навичок художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Батьо, М. З. (2018). ЗМІСТОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ»: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2079
Розділ
Статті
Біографія автора

Марія Зіновіївна Батьо, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

старший лаборант кафедри практичної психології Дрогобицького державного

педагогічного університету ім. І. Франка, здобувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського Національного університету ім. Тараса Шевченка

Посилання

Барна Х. В. Виховання ціннісного ставлення до книги у дітей старшого дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Христина Василівна Барна. – Луганськ, 2014. – 222 с.

Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підручник [для студентів вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти] / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

Богуш А. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників : мовленнєві ігри, ситуації, вправи : навчально-методичний посібник / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2005. – 720 с.

Гавриш Н. Методика стимулювання мовленнєвої активності дошкільнят у процесі ознайомлення з художнім словом / Н. Гавриш // Рідні джерела. – 2002. – № 3. – С. 28–32.

Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвої творчості в дошкільному віці : монографія / Н. В. Гавриш. – Донецьк : Лебідь, 2001. – 218 с.

Запорожец А. В. Психология восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения / А. В. Запорожец // Труды Всероссийской научной конференции по дошкольному воспитанию. – Москва, 1949. – С. 235–246.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1977. – 304 с.

Рубинштейн С. Основы общей психологии : в 2-х т. / С. Рубинштейн. – Москва : Педагогика, 1989. –Т. 2. – 328 с.

Художественное творчество и ребенок / ред. Н. А. Ветлугина. – Москва : Педагогика, 1972.

Чемортан С. М. Формирование художественно-речевой деятельности старших дошкольников / С. М. Чемортан. – Кишинев, 1986. – 110 с.