ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Дмитрович Бойчук
О. Д. Мірошніченко

Анотація

Висвітлено значення понять «педагогічна технологія» і «соціально-педагогічна технологія». Теоретично обґрунтовано ефективність виховання здоров’язбережувальної поведінки молодших школярів на основі українських народних традицій. У результаті дослідження отримано схематичне зображення перспективи виховання здоров’язбережувальної поведінки в молодших школярів засобами українських народних традицій. Доведено, що успішна реалізація технології здоров’язбережувальної поведінки в молодших школярів засобами українських народних традицій передбачає правильно підібраний зміст, засоби, форми, методи й умови навчально-виховної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бойчук, Ю. Д., & Мірошніченко, О. Д. (2018). ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2081
Розділ
Статті
Біографії авторів

Юрій Дмитрович Бойчук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти

О. Д. Мірошніченко, ХЗОШ І – ІІІ ступенів № 110 Харківської міської ради Харківської області

вихователь групи продовженого дня

Посилання

Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе / М. В. Кларин. – Москва : Знание, 1989. – 75 с.

Лихачёв Б. Т. Педагогика : курс лекций : учеб. пособ. [для студ. пед. учебн. завед. и слушателей ИПК и ФПК] / Б. Т. Лихачёв. – Москва : Юрайт-М, 2001. – 607 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с.

Социальная педагогика : учебное пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / под ред. В. А. Никитина. – Москва : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 272 с.

Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с.

Заверико Н. В. Технології соціально-педагогічної діяльності / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка : теорія і технології : підручник / за ред. І. Д. Звєрєвої. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 146–160.

Мельник Ю. Б. Концептуальні засади формування культури здоров’я особистості молодшого школяра : монографія / Ю. Б. Мельник. – Харків : ХОГОКЗ, 2012. – 244 с.

Мірошниченко О. М. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в загальноосвітніх школах / О. М. Мірошниченко // Педагогіка здоров’я : ІV Всеукр. наук. пр. конф., присвяченa 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – С. 353–356.

Супруненко В. П. Народини : Витоки нації ; символи, вірування, звичаї та побут українців / В. П. Супруненко. – Запоріжжя : МП «Берегиня» – СП «ФАЄЗ», 1993. – 136 с.

Роль українських народних традицій у формуванні культури здоров’я сучасної людини : метод. рекоменд. / Ю. Д. Бойчук, О. М. Мірошниченко, О. М. Бельорін-Еррера та ін. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – 39 с.