РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Вікторівна Волосюк

Анотація

Розглянуто процес діагностування рівня сформованості професійного іміджу майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю. Розкрито хід констатувального експерименту, який мав на меті з’ясування як рівня сформованості професійного іміджу майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю, так і стану організації цього процесу в навчальному закладі. З’ясовано, що рівень організації процесу формування професійного іміджу майстрів виробничого навчання будівельного профілю є недостатнім, що приводить до недостатнього рівня сформованості професійного іміджу в зазначеної категорії студентів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Волосюк, Т. В. (2018). РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2082
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Вікторівна Волосюк, Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка

здобувач

Посилання

Почепцов Г. Имиджелогия / Г. Почепцов. – Москва : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2002. – 704 с.

Болсун С. А. Професійний імідж керівника навчального закладу / С. А. Болсун // Управління школою. – 2013. – № 7/9. – С. 51–55.

Гаміна Т. С. Ефективне ділове спілкування як умова формування привабливого іміджу особистості / Т. С. Гаміна // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2011. – № 2. – С. 31–37.

Панасюк А. Ю. Формирование имиджа : стратегия, психо-технологии, психотехники / А. Ю. Панасюк. – Москва : Омега-Л, 2007. – 266 с.

Шепель В. М. Имиджеология : секреты личного обаяния / В. М. Шепель. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 472 с.

Данильчук Л. А. Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Данильчук. – Житомир, 2007. – 267 с.

Дзядевич Ю. В. Педагогічні умови формування професійного іміджу у студентів мистецьких спеціальностей : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. В. Дзядевич. – Херсон, 2012. – 20 с.

Размолодчикова І. В. Формування професійного іміджу вчителя початкових класів у процесі вивчення фахових дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / І. В. Размолодчикова. – Кривий Ріг, 2011. – 263 с.

Касьянова О. М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О. М. Касьянова //Управлінський супровід моніторингу якості освіти. – Харків : Основа, 2004. – 96 с.

Єльникова Г. В. Теоретичні основи адаптивного управління соціальними системами / Г. В. Єльникова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 6. – С. 59–64.

Гребеник Т. В. Формування готовності студентів вищих навчальних закладів до реалізації професійної кар’єри / Т. В. Гребеник // Вісник Черкаського університету. Серія : «Педагогічні науки». – Черкаси, 2014. – № 25 (318). – С. 34–40.

Романіченко І. В. Моніторинг в освіті. Частина І у питаннях і відповідях / І. В. Романіченко, О. А. Колінко. – Миколаїв, 2008. – 52 с.