ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Анатоліївна Зобенько

Анотація

Обґрунтовано важливість гуманістично-громадянської спрямованості освітньо-виховного процесу у змісті підготовки майбутніх педагогів. Наголошується на значному підсилення їхньої культурологічної підготовки у ВНЗ. Гуманістично-громадянську спрямованість виховання майбутніх педагогів представлено як гуманізацію, олюднення педагогічної взаємодії. Саме через гуманізацію відносин як найважливіший чинник цілісного формування особистості, умову освіти, виховання й спілкування, основу соціально-педагогічної взаємодії і виявлення конкретного змісту людських відносин, педагогічна наука здатна визначити шляхи формування моральної зрілості особистості з високою патріотичною свідомістю і міцною громадянською позицією.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Зобенько, Н. А. (2018). ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2087
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Анатоліївна Зобенько, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  початкової освіти

Посилання

Вознюк О. В. Побудова інтегральної педагогічної парадигми : постановка проблеми / О. В. Вознюк // Вісник Житомирського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – 2000. – Вип. 48. – С. 22–26.

Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології / М. П. Лукашевич. – Київ : ІЗМН, 1998. – 112 с.

Мудрик А. В. Социальная педагогика /А. В. Мудрик. – М. : Академия, 1999. – 234 с.

Концепція національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник МО України. – 1996. – № 13.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору : монографія / В. Г. Кремень. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 520 с.

Сагарда В. В. Система підготовки педагога в університеті / В. В. Сагарда / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1991. – 321 с.

Сагарда В. В. Підготовка педагога-дослідника в умовах університету / В. В. Сагарда / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1991. – 197 с.

Сагарда В. В. Концепція підготовки педагога в умовах університету і її методичне забезпечення : матеріали доповідей і повідомлень науково-методичної конференції (м. Ужгород, 26-28 березня 1991 р.) / відп. ред. В. В. Сагарда. – Ужгород, 1991. – 132 с.

Сагарда В. В. Система підготовки педагога в умовах університетської освіти : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Володимир Васильович Сагарда. – Київ, 1992. – 480 с.

Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України : монографія / за ред. Т. І. Власової, Т. М. Талько. – Донецьк : АРТ-ПРЕС, 2008. – 232 с.