РОЗВИТОК УМІНЬ УЧИТЕЛІВ АДАПТУВАТИ Й МОДИФІКУВАТИ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІДПОВІДНО ДО ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Сергіївна Казачінер

Анотація

Визначено, що надання додаткової, а іноді й спеціальної підтримки в навчанні дітей з особливими потребами, яка допоможе їм брати повноцінну участь у заняттях і реалізовувати свій потенціал, є можливим завдяки адаптації й модифікації навчальних матеріалів. Підкреслено необхідність розвитку вмінь учителів адаптувати й модифікувати навчальні матеріали відповідно до особливих освітніх потреб даної категорії школярів. Окреслено зміст таких умінь.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Казачінер, О. С. (2018). РОЗВИТОК УМІНЬ УЧИТЕЛІВ АДАПТУВАТИ Й МОДИФІКУВАТИ НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІДПОВІДНО ДО ОСОБЛИВИХ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2089
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Сергіївна Казачінер, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики навчання мов і літератури

Посилання

Гаяш О. В. Сутність процесів адаптації та модифікації для ефективності навчання учнів з особливими освітніми потребами / О. В. Гаяш. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakinppo.org.ua/kabineti/kabinet-doshkilnoi-pochatkovoi-ta-inkljuzivnoi-osviti/inkljuzivna-osvita/2039-sutnist-procesiv-adaptacii-ta-modifikacii-dlja-efektivnosti-navchannja-uchniv-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami

Заплатинська А. Б. Модифікація та адаптація навчально-методичного забезпечення в процесі інклюзивного навчання / А. Б. Заплатинська. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpbdpu/Ped/2012_1/Zaplat.pdf

Лемех Е. А. Специфика способов дифференциации учебного процесса для детей с тяжелыми множественными нарушениями / Е. А. Лемех // Спецыяльная адукацыя. – 2015. – № 3. – С. 19–25.

Таранченко О. М. Загальні принципи здійснення адаптацій та модифікацій навчально-виховного процесу / О. М. Таранченко, Ю. М. Найда. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ussf.kiev.ua/iearticles/79/

Голуб І. Адаптація навчальних матеріалів для формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови / І. Голуб, С. Винничук // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 221–225.

Іноваційний проект «Інклюзія в освіті» – Адаптація навчального процесу у дітей з особливими потребами. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://chpl.com.ua/methodist/43-metodichna-robota/303-draft.html?start=5ї

Потамошнєва О. М. Інклюзивне навчання дітей з інтелектуальною недостатністю : особливості організації та змісту / О. М. Потамошнєва // Інклюзивна освіта : Науково-методичний журнал. – Вип. № 1. – Харків, 2013. – С. 91–93.

Шеффер А. П. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання / А. П. Шеффер, Ж. І. Романчик // Наша школа. – 2013. – № 4. – С. 20–23.

Скрипник Т. В. Технологія роботи над індивідуальною програмою розвитку для дитини з аутизмом / Т. В. Скрипник. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://lib.iitta.gov.ua/6627/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_1.pdf

На допомогу педагогу загальноосвітнього навчального закладу : методичний посібник / укл. : Л. О. Прядко, О. О. Фурман. – Суми : РВВ СОІППО, 2015. – 52 с.