ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ НОРМАТИВНА БАЗА ПЕРЕБУДОВИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Іванівна Кир'ян

Анотація

Подано загальний системний огляд загальноосвітньої нормативної бази перебудови вищої медичної освіти в Україні на початку ХХІ сторіччя, виявлено важливі для освітнього процесу в медичних ВНЗ її особливості. З цією метою проаналізовано міжнародні документи, які стосуються Болонського процесу, нормативні акти державних органів України, зокрема, закони про вищу освіту 2002 та 2014 років, а також документи Міністерства освіти і науки. Подані документи відображують основні тенденції в перебудові навчального процесу в медичних ВНЗ України на початку ХХІ століття. Йдеться про застосування в освітньому процесі принципів Європейського освітнього простору, а також про збільшення обсягу важливих для медичних ВНЗ питань, що регулюються загальноосвітніми  нормативними документами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кир’ян, Т. І. (2018). ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ НОРМАТИВНА БАЗА ПЕРЕБУДОВИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2090
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Іванівна Кир'ян, Черкаський медичний коледж

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Болонський процес. Документи і матеріали / за ред. д. е. н. проф. С. І. Юрія. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 136 с.

Лондонське комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти 16-19.05.2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/londonske-komyunike.html

Льовенське комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти. 28-29.04 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/lovenske-komyunike.html

Будапештсько-Віденське комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти. 11-12.03 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/high-edu_ua/bologna_ua.html]

Бухарестське комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти 26-27.04.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/bolonskij-proczes/buxarestske-komyunike.html

Верховна Рада. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws

МОН України Європейська інтеграція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/mizhnarodni-zvyazki/evropejska-integracziya /normativno-pravova-baza.html

Артьомов І. В. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору : навчальний посібник / І. В. Артомов, О. М. Ващук ; за ред. Ф. Г. Ващука, В. І. Лугового. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 486 с.

Губерська Н. Л. Система державного управління вищою освітою в Україні / Н. Л. Губерська // Право і суспільство. – 2014. – № 6.2. – С. 49–55.

Поступна О. В. Механізми державного управління вищою освітою України / О. В. Поступна // Стратегічні пріоритети. – 2010. – № 1. – С. 107–111.

Логуш Л. Г. Національна освітня політика та напрями розвитку медичної освіти / Л. Г. Логуш // Неперерв. проф. освіта : теорія і практика. – 2012. – № 3/4. – С. 15–19.

Вознюк Т. Г. Менеджмент навчально-виховного процесу : навч.-метод. посібник [для керівників структур. ланок вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації] / Т. Г. Вознюк. – Київ : Здоров’я, 2002. – 127 с.

Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти : підручник / С. Д. Максименко, М. М. Філоненко – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 288 с.