НАВЧАННЯ ОПЕРАТОРУ КРОСИНГОВЕРУ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Костянтин Миколайович Любченко

Анотація

Розглянуто методичні основи навчання оператору кросинговеру як одного з основних операторів у генетичних алгоритмах. Описано створену комп’ютерну програму, яка дозволяє в наочній зрозумілій формі продемонструвати роботу оператору кросинговеру та сформувати відповідні знання й уміння його застосування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Любченко, К. М. (2018). НАВЧАННЯ ОПЕРАТОРУ КРОСИНГОВЕРУ З КОМП’ЮТЕРНОЮ ПІДТРИМКОЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2094
Розділ
Статті
Біографія автора

Костянтин Миколайович Любченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

Посилання

Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 жовтня 2013 року № 1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/content/Нормативно-правова%20база/1456.pdf

Гладков Л. А. Генетические алгоритмы / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. Курейчик / под ред. В. М. Курейчика. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 320 с.

Панченко Т. В. Генетические алгоритмы : учебно-методическое пособие / под ред. Ю. Ю. Тарасевича. – Астрахань : Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 87 с.

Батищев Д. И. Применение генетических алгоритмов к решению задач дискретной оптимизации : учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Информационные технологии и компьютерное моделирование в прикладной математике» / Д. И. Батищев, Е. А. Неймарк, Н. В. Старостин. – Нижний Новгород, 2007. – 85 с.

GAlib Documentation [Electronic recourse]. – Retrieved from http://lancet.mit.edu/galib-2.4/

Genetic Algorithm Library [Electronic recourse]. – Retrieved from: http://www.codeproject.com/Articles/26203/Genetic-Algorithm-Library

Jenetics [Electronic recourse]. – Retrieved from: http://jenetics.io/javadoc/org.jenetics/index.html

Кросинговер [Електронний документ]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Кросинговер_%28генетичний_алгоритм%29