ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Маргарита Володимирівна Осадча

Анотація

Представлено основні результати педагогічного експерименту щодо формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю, а також мету і зміст діяльності в рамках констатувального, формувального і контрольного етапів експерименту. Визначені критерії, у відповідності до яких здійснювалося оцінювання результатів дослідницької роботи. Схарактеризовано розроблену модель формування екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Осадча, М. В. (2018). ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (9). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2097
Розділ
Статті
Біографія автора

Маргарита Володимирівна Осадча, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

здобувач кафедри педагогіки і методики технологічної освіти

Посилання

Білецька Г. А. Критерії, показники й рівні сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх екологів / Г. А. Білецька // Освіта та педагогічна наука. – 2014. – № 2. – С. 19–24.

Боярчук Н. Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів / Н. Боярчук // Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 1. – С. 85–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pena_2013_1_15

Гуренкова О. В. Організація екологічної освіти у вищих навчальних закладах України / О. В. Гуренкова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. праць / Благод. фонд ім. А. С. Макаренка ; [голов. ред. С.О. Сисоєва]. – Київ : ЕКМО, 2008. – Вип. 1. – С. 85–91.

Пруцакова О. Л. Сутність та види екологічної компетентності особистості / О. Л. Пруцакова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Кн. 2. – Київ, 2005. – С. 18–20.

Пустовіт Н. А. Сутнісні характеристики екологічної компетентності школярів / Н. А. Пустовіт // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Випуск 38. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2005. – С. 186–191.

Стрижак Н. Формування екологічної компетентності випускників лісотехнічних коледжів : результати емпіричного дослідження / Н. Стрижак // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2012. – № 6. – С. 39–47.

Титаренко Л. М. Мотиваційно-ціннісна складова як структурний елемент екологічної компетентності студентів / Л. М. Титаренко // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. Випуск 19 (232). − Черкаси, 2012. − С. 123–128.

Шапран Ю. П. Сутнісні ознаки, структурні компоненти і вимірювання екологічної компетентності студентів-біологів педагогічного університету [Електронний ресурс] / Ю. П. Шапран // Педагогічна освіта : теорія і практика. – 2015. – Вип. 18. – С. 320–325.

Осадча М. В. Особливості структури екологічної компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання будівельного профілю /М. В.Осадча// Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 8. – С. 85–90.

Пащенко О. В. Формування екологічного світогляду підлітків в умовах дитячих природоохоронних об’єднань / О. В. Пащенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18 (2). – С. 127–134.