МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Петрівна Аматьєва
Сабіна Айдинівна Іванчук

Анотація

Розкрито актуальну проблему дошкільної освіти – виховання основ культури споживання в дітей старшого дошкільного віку. Запропоновано модель виховання основ культури споживання в дітей дошкільного віку, що містить мету, етапи виховання феномена, що досліджується (інформаційно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивно-презентаційний), критерії та показники. Визначено педагогічні умови виховання основ культури споживання в дітей старшого дошкільного віку, представлено форми і методи їх реалізації.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Аматьєва, О. П., & Іванчук, С. А. (2018). МОДЕЛЬ ВИХОВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2119
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олена Петрівна Аматьєва, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології

Сабіна Айдинівна Іванчук, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти

Посилання

Аматьева Е. П. К проблеме формирования культуры потребления у детей старшего дошкольного возраста [Электронный ресурс] / Елена Петровна Аматьева, Сабина Айдиновна Иванчук // Современные проблемы науки и образования. − Электрон. журн. – 2014. – № 6. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/120-15372.

Григоренко Г. Дошкільник у світі економіки / Г. І. Григоренко, Р. П. Жадан. – Харків : Ранок, 2016. – 160 с.

Лелюк Ю. М. Сучасні проблеми дошкільної економічної освіти в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економічна освіта : проблеми і перспективи»]. – Черкаси, 2001. – С. 63–66.

Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності : монографія / за заг. ред А. М. Богуш. – Одеса : Букаєв В. В., 2013. – С. 197–224.

Сазонова А. В. Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / А. В. Сазонова. – Одеса, 2007. – 20 с.

Взаємодія ДНЗ та сім’ї / уклад. О. А. Рудік, І. М. Молодушкіна. – Харків : Основа, 2013. – 222 с. – (Дошкільний навчальний заклад. вихователю).

Акопян Л. Співробітництво, партнерство, довіра : сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків / Лариса Акопян, Лариса Погорєлова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С. 26–28.

Лесик В. Проектна технологія як новий формат взаємодії з батьками / В. Лесик, О. Тесленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 7. – С. 48–53.

Ільченко Т. Розширюємо можливості спілкування з батьками : електронні засоби інформування / Тамара Ільченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 3. – С. 20–24.

Демченко О. П. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи : монографія / Олена Петрівна Демченко. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 416 с.