ПРО ПОМИЛКИ І СКЛАДНОСТІ У ВИВЧЕННІ ПОНЯТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМЕТРИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Гальченко
Марина Пузир

Анотація

У статті розглянуто основні типи помилок і ускладнень, які виникають студентів під час вивчення курсів математичної статистики та економетрики. Інформація, пов’язана із даним процесом навчання, має важливе значення у розробці оновлених навчальних програм із цих галузей математики.

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гальченко, Д., & Пузир, М. (2018). ПРО ПОМИЛКИ І СКЛАДНОСТІ У ВИВЧЕННІ ПОНЯТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ЕКОНОМЕТРИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2144
Розділ
Статті
Біографії авторів

Дмитро Гальченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат пед. наук, асистент кафедри математичного аналізу та інформатики

Марина Пузир, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

асистент кафедри інформатики та вищої математики

Посилання

Шинкаренко В. М. Інформаційні технології у викладанні курсу «Економетрія»/ В. М. Шинкаренко, В. Г. Чернишев // Модернізація змісту вищої економічної освіти: проблеми та перспективи. Матеріали наук.-метод. конф. – 2016. – Одеса, ОНЕУ. – с. 125–127.

Корнещук В.В. Застосування професійно орієнтованих імовірнісних задач у підготовці студентів економічних спеціальностей / В. В. Корнещук, В. М. Шинкаренко // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнар. зб. наук. робіт. – Вип.34. – Донецьк : Фірма ТЕАН, 2010. – С. 53 – 57. – Режим доступу: http://dm.inf.ua/_34/с.53-57.pdf

Кондратьєва, Оксана Марківна. Методична система контролю і коригування знань та умінь студентів технічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О.М. Кондратьєва ; наук. кер. Н. А. Тарасенкова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 20 с. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1363/3/Kondratieva.pdf

Черкаська Л. П. Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти / Л. П. Черкаська, О. А. Москаленко, В. О. Марченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 2. – С. 449–457. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_2_56

Lerman S. Encyclopedia of Mathematics Education. Springer Netherlands, 2014, 672 p.

Radatz, H. C., 1980, Students’ errors in mathematical learning: a survey. For the Learning of Mathematics,1(1), 16-20. Режим доступу: http://flm-journal.org/Articles/flm_1-1_Radatz.pdf.

Dawkins P. (2006). «Common Math Errors». Режим доступу: http://tutorial.math.lamar.edu/ pdf/Common_Math_Errors.pdf

Schechter, E. «The most common errors in undergraduate mathematics». Режим доступу: http://www.math.vanderbilt.edu/~schectex/commerrs/