ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО САМООЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Дмитрієнко
Олександр Мамон

Анотація

У статті запропоновано технологію педагогічного стимулювання майбутнього вчителя математики до самооцінки навчальної діяльності. Обґрунтовано процесуальний блок технології педагогічного стимулювання майбутнього вчителя математики до самооцінки навчальної діяльності в процесі професійної підготовки, що репрезентовано такими етапами: орієнтаційно-мотиваційним, операційно-виконавчим і рефлексивно-оцінювальним.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дмитрієнко, О., & Мамон, О. (2018). ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ДО САМООЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2148
Розділ
Статті
Біографії авторів

Оксана Дмитрієнко, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат пед. наук, старший викладач кафедри математичного аналізу та інформатики

Олександр Мамон, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри математичного аналізу та інформатики

Посилання

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум: навч. посіб. / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 336 с.

Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института Психотерапии. 2002. – 490 с.

Захарова А. В. Структурно-динамическая модель самооценки / А. В. Захарова // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 5–14.

Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения в школе / И. А. Зимняя. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

Wagner, E. Disconnected / Wagner, E., Wilson, P. // ASTD. – 2005. – December. – P. 40-43.

Біляковська О. О. Контрольно-оцінювальна діяльність учителя: теоретичні аспекти / О. О. Біляковська // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський наці. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 14. – С. 336–340.

Martin, J.-P. Lernen durch Lehren : Paradigmenwechsel in der Didaktik? / Martin, J.-P., Oebel, G. // Deutschunterricht in Japan. – 2007. – Vol. 12. – P. 4–21 (Zeitschrift des Japanischen Lehrerverbandes).

Чайка В. М. Інтелектуальна культура вчителя як фактор інновацій у педагогічній діяльності : монографія / В. Чайка, Н. Петрова ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Ін-т педагогіки і психології. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – 307 с.

Гуралюк А. Г. Деякі аспекти застосування інноваційних технологій навчання фізики / А. Г. Гуралюк, В. П. Сергієнко // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Херсон : Айлант, 2000. – Вип. 15. – С. 101–106.

Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий : учеб. книга. – 3-е изд., доп. / В. С. Аванесов. – М.: Центр тестирования, 2002. – 240 с.

Bryant, S. Becoming Wikipedian : Transformation of participation in a collaborative online encyclopedia / Bryant, S., Forte, A. & Bruckman, A. // Proceedings of GROUP International Conference on Supporting Group Work. – 2005. – P. 1–10.