ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Пономарьова

Анотація

У статті визначено та схарактеризовано основні змістові складові підготовки майбутніх вчителів інформатики до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній орієнтації школярів: вивчення засобів візуалізації для проведення професійного інформування учнів, опанування автоматизованими засобами профорієнтаційної діагностики, засвоєння можливостей інформаційних ресурсів мережі Інтернет для здійснення професійного консультування  школярів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Пономарьова, Н. (2018). ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2150
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Пономарьова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

кандидат пед. наук, докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти.

Посилання

Пономарьова Н.О. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н.О.Пономарьова, Л.І.Білоусова. – Народна освіта. – 2016. – № 2(29). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4037

Медзебровський І. Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення [Електронний ресурс] / І. Медзебровський, З. Дудар, Т. Ковалюк / Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12372/1/ 010_Medzebrovskij_60_65_719.pdf.

Пономарьова Н.О. Аналіз стану підготовки майбутніх вчителів інформатики у вищих педагогічних навчальних закладах України до роботи з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності / Н.О.Пономарьова // ScienceRise: Pedagogical Education. – 2017. - № 7 (15). – С. 45-48.

Пономарьова Н.О. Вивчення основ створення інфографіки майбутніми учителями інформатики. / Н.О.Пономарьова // Зб. праць 10 міжн. конф.»Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта (ITEA–2015).» (26–27 лист. 2015 р., Київ, Україна) – С.116–120.

Створення інфографіки за допомогою Інтернет-сервісів. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/shahina/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/9.pdf

Житєньова Н.В. Сутність візуалізації в навчальному процесі. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://journals.uran.ua/ index.php/2307-4507/article/viewFile/ 31532/28171

Пасічна Т.С. Інтернет-ресурси як джерела профорієнтаційної інформації / Т.С.Пасічна // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності : Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ) К. : ІПК ДСЗУ, 2014.- Ч. 1. – С.162-169.

Петрицин І. Профорієнтаційна робота в інформаційному суспільстві. / І. Петрицин, В. Леськів // Труд. підготовка в закл. освіти. - 2007. – № 3. – С. 32–35.

Сисоєва С. О. Професійне консультування молоді: можливості мережі Інтернет. / С.О. Сисоєва С. О., В.В.Осадчий В. В. – Київ-Мелітополь: ТОВ «ВбМмд», 2009. − 200 с.