КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНОВАНІ ЗАДАЧІ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Іван Максимов
Катерина Словак

Анотація

У статті показано доцільність включення у навчання теорії ймовірностей компетентнісно орієнтованих математичних задач як одного із засобів підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців. Наведено приклади компетентнісно орієнованих математичних задач з теорії ймовірностей для студентів інженерних спеціальностей.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Максимов, І., & Словак, К. (2018). КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНОВАНІ ЗАДАЧІ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2151
Розділ
Статті
Біографії авторів

Іван Максимов, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики

Катерина Словак, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики

Посилання

Тарасенкова Н. А. Засоби перевірки математичної компетентності в основній школі / Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова, О. М. Коломієць, З. О. Сердюк // Science and education a new dimension. – ІІІ (26), Issue: 71. – Budapest: SCASPEE, 2015. – P. 21-25.

Павлова Л. В. Познавательные компетентностные задачи как средство формирования предметно-профессиональной компетентности будущего учителя / Л. В. Павлова // Известия государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена. – 2009. – №113. – С. 72-79.

Харитонова О. В. Развитие учебно-познавательной компетентности старшеклассников на уроках геометрии: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика, уровень общего образования) / Харитонова Ольга Владимировна , Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2006. – 167 с.

Дубова М. В. Целевой и содержательный аспект понятия «компетентностная задача» / Дубова М. В., Маслова С. В. // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2011. – № 8. Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/tselevoy-i-soderzhatelnyyaspekt-ponyatiya-kompetentnostnaya-zadacha

Семеріков С. О. До питання про компетентнісні задачі / С. О. Семеріков, К. І. Словак, С. В. Бас // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3-4 грудня 2015 р., м. Суми) / Упорядник Чашечникова О. С. – Суми : Мрія, 2015. –

С. 108-110.

Максимов І. І. Компетентнісно орієнтовані задачі як засіб формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів / Максимов Іван, Словак Катерина // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Випуск 11. – Частина 4. – С. 34–39.

Максимов І. І. Щодо розробки компетентнісно орієнтованих задач для студентів гірничих спеціальностей / Максимов Іван, Словак Катерина // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький 10-21 квітня 2017 р. / За заг. ред. М. І. Садового, О. В. Гурянової, Д. В. Гриня, О. М. Трифонової. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С.106-108.