ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Акуленко
Олег Жидков

Анотація

У статті схарактеризовано низку електронних освітніх ресурсів у контексті їхнього застосування з метою навчання майбутніх учителів математики розв’язувати навчально-методичні задачі у процесі їхньої методичної підготовки.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Акуленко, І., & Жидков, О. (2018). ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2153
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Акуленко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор кафедри алгебри і математичного аналізу

Олег Жидков, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри прикладної математики

Посилання

Положення про електронні освітні ресурси: Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 1 жовтня 2012 р., № 1060 {із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1061 від 01.09.2016}. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. – Дата звернення 09.09.2017.

Биков В.Ю. Методологічні та методичні основи створення і використовування електронних засобів навчального призначення / В.Ю.Биков, В.В.Лапінський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №2 (98). – C.3-6.

Вембер В. П. Інформатизація освіти та проблеми впровадження педагогічних програмних засобів в навчальний процес [Електронний ресурс] / В. П. Вембер // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007. – № 2(3). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/viewFile/262/248. – Дата звернення 09.09.2017. – Заголовок з екрана.

Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики : посіб. для вчителів / М. І. Жалдак, В. В. Лапінський, М. І. Шут. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 182 с.

Афонин А. Ю. Образовательные Интернет-ресурсы / А. Ю..Афонин, В. Н.Бабешко, М. Б. Булакина ; под ред. А. Н. Тихонова и др. ; ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва : Просвещение, 2004. – 287 с.

Гуржій А. М. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / А. М. Гуржій, В. В. Лапінський // Інформаційні технології в освіті : зб. наук. праць. – Вип. 15. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 30–37. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/issue-15/p-30-37. – Дата звернення 09.09.2017.

Лапінський В.В. Електронні освітні ресурси – дидактичні вимоги і класифікація [Електронний ресурс] / В. В. Лапінський // Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – 2013. – №3 (додаток 1), 2 (50). С. 214-218. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/5369. – Дата звернення 09.09.2017.

https://www.matific.com/ua/uk

https://www.ted.com/about/programs-initiatives

https://learningapps.org/myapps.php

Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії: навчально-методичний посібник / О. І. Матяш, А.Л. Воєвода, Л. Ф. Михайленко, Л. Й. Наконечна. – Вінниця : ФОП «Легкун В. М.», 2012. – 393 с.

Водолаженко О.В. Розв’язування методичних задач як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики [Електронний ресурс] / О.В. Водолаженко, В.Г. Моторіна // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. – 2013. – Vol. 7. – p.41-49. Режим доступу: http://scaspee.com/6/post/2013/07/the-solution-of-methodological-problems-as-mean-of-formation-the-methodical-competence-of-the-future-teachers-of-mathematics-av-vodolazhenkovg-motorina.html – Дата звернення 09.09.2017.

Скворцова С.О. Уміння розв’язувати методичні задачі як внутрішній резерв методичної компетентності вчителя [Електронний ресурс] / С.О.Сквоцова // Scientific Journal «ScienceRise». – 2016. – №3/5(20). – С.54-58. Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=25736218 – Дата звернення 09.09.2017.