НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віталій Ачкан

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність упровадження навчальної дисципліни «Основи інноваційної педагогічної діяльності вчителя математики» у системі підготовки вчителя, охарактеризовано мету, завдання, зміст та методичні особливості проведення занять.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ачкан, В. (2018). НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2154
Розділ
Статті
Біографія автора

Віталій Ачкан, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат пед. наук, докторант кафедри професійної педагогіки

Посилання

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Волощук І.А. Формування готовності молодого вчителя фізико-математичних дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної роботи школи : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / І.А. Волощук. – Черкаси, 2010. – 22 с.

Завалко К.В. Основи інноваційної діяльності вчителя музики : навч.-методич. посібник. / К.В. Завалко. Черкаси : Друкарня «Черкаський ЦНП» – К., 2013. – 236 с.

Зарічанська Н.В. Підготовка майбутніх учителів філологічних дисциплін до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н.В. Зарічанська. – Вінниця, 2013. – 20 с.

Акуленко І.А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект) : монографія / І.А. Акуленко. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2013. - 459 с. :

Бевз В.Г. Реалізація аксіологічного підходу у навчанні майбутніх учителів математики / Валентина Бевз // Дидактика математики: проблеми та дослідження. – Выпуск 39. – 2013. – С. 7 – 10.

Матяш О.І. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії : монографія / О. І. Матяш. – Вінниця : ФОП Легкун В.М., 2013. – 450 с.

Кузьмінський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : монографія / А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, І.А. Акуленко. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 320 с.

Ачкан В.В. Готовність учителя математики до інноваційної педагогічної діяльності : теоретичний аспект / В. Ачкан // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Випуск 5. – Частина 1. – Кіровоград: РИО КГПУ им. В. Винниченка, 2014. – С. 13 – 18.

Кугай Н.В. Методологические знания по элементарной математике как основа формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогичной деятельности / Н.В. Кугай, В.В. Ачкан // Сборник научни трудове «MATTEX 2016»: – Шумен: Университетско издателство «Єпископ Константин Преславски,» 2016. – Том 1. – С. 226 – 235.