МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОРІВНЯННЯ ЧИННИХ ПРОГРАМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Брежнєва

Анотація

У статті проаналізовано зміст програмових завдань з математичного розвитку дітей дошкільного віку; виявлені спільні і відмінні авторські підходи у конструюванні математичного контенту чинних програм за розділами «Кількість та число», «Велична», «Простір», «Форма, «Час». Деталізовані завдання з формування у дітей кількісних відношень між числами натурального ряду. Визначені спільні і відмінні підходи до реалізації змісту математичного розвитку дошкільників. З опорою на дослідження Г. Грами, Н. Грами, Л. Зайцевої, Т. Степанової, О. Фунтікової та інших учених проаналізовано два підходи у поданні програмового матеріалу: лінійний і концентричний.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Брежнєва, О. (2018). МЕТОДИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОРІВНЯННЯ ЧИННИХ ПРОГРАМ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2158
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Брежнєва, Маріупольський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Посилання

Дитина: Освітня програма для дітей від 2 до 7 років / наук кер. проекту В. О. Огнев’юк ; авт. кол. Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко [та ін.]; МОН України; Київ, у-ет ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2016. – 304 с.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» / О. І. Білан, Л. М. Возна,

О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 264 с.

Дитина в дошкільні роки : комплексна освітня програма / автор. колектив ; наук. керівник

К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2016. – 160 с.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, О. П. Долинна, Т. В. Дяченко, Т. С. Ільченко, Г. Є. Іванова, Г. М. Лисенко, Т. В. Панасюк, Г. В. Петрова, Т. О. Піроженко, Н. М. Романко, Н. А. Случинська, Н. І. Трикоз. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 104 с.

Типовая программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. Р.А.Курбатовой,

Н.Н. Поддъякова. – М. : Просвещение, 1984. – 175 с.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. Ч.ІІ. Від трьох до шести (семи) років / Аксьонова О. П., Аніщук А. М., Артемова Л. В. [та ін.]; наук. керівник О. В. Кононко. – Київ : ТОВ МЦФЕР - Україна, 2014 – 452 с. С. 123 –127, 131; С. 296 – 300, 305.

Зайцева Л. І. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Л. І.Зайцева. – Київ, Інститут проблем виховання НАПН України, 2005. – 203 c.

Степанова Т. Розвиток змісту математичних знань у різні періоди історії дошкільної педагогіки на початку ХХ століття / Т. Степанова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2008. – Вип. 24. – С. 188-195. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_24_32

Савенков А. Концептуальный подход к развитию мышления дошкольников / А.Савенков // Дошкольное воспитание. – № 10. – 1998. – С.18 – 35.

Грама Н. Г. Математичний розвиток особистості дитини дошкільного віку в сучасному баченні навчальних програм // Н. Г. Грама, Г. П. Грама, С. О. Татаринова. – Науковий Вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія Педагогіка, 2011. – № 6. – С.20 –26.