НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВЕДЕНЬ ТЕОРЕМ (ПОГЛЯД УЧИТЕЛІВ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Анатоліївна Акуленко
Тетяна Іванівна Максименко

Анотація

Описано результати проведеного опитування вчителів математики для виявлення сучасного стану навчання доведень теорем у практиці навчання геометрії в основній школі. Метою опитування було: 1) виявити ціннісне ставлення учителів до методичної діяльності з навчання учнів доведень теорем у курсі планіметрії; 2) установити, чи реалізують учителі всі етапи роботи з теоремою (робота з формулюванням теореми, з пошуку способу її доведення, із власне доведення теореми і його закріплення), які методичні прийоми вони переважно застосовують у такій діяльності; 3) з’ясувати, які утруднення, на думку вчителів, переважають в учнів у процесі навчання доведень теорем у курсі геометрії основної школи. Результати опитування та їх аналіз наведено в статті.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Акуленко, І. А., & Максименко, Т. І. (2018). НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВЕДЕНЬ ТЕОРЕМ (ПОГЛЯД УЧИТЕЛІВ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2237
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина Анатоліївна Акуленко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор кафедри алгебри і математичного аналізу

Тетяна Іванівна Максименко, Хутірська ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради

учитель математики

Посилання

Бевз Г. П. Методи навчання математики : навч.-метод. посіб. / Г. П. Бевз. – Київ : Генеза, 2010. – 117 с.

Болтянский В. Г. Как устроена теорема? / В. Г. Болтянский // Математика в школе. – 1975. – № 5. – С. 10.

Бурда М. І. Методичні основи диференційованого формування геометричних умінь учнів основної школи : дис.. .. д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Михайло Іванович Бурда ; АПН України, Інститут педагогіки. – Київ, 1994. – 347 с.

Груденов Я. И. Изучение определений, аксиом, теорем : пособие для учителей / Я. И. Груденов. – Москва : Просвещение, 1981. – 123 с.

Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики : учеб. пос. [для студ. физ.-мат. спец. пед. ин-тов] / Е. И. Лященко, К. В. Зубкова, Т. Ф. Кириченко и др. ; под ред. Е. И. Лященко. – Москва : Просвещение, 1988. – 223 с.

Метельский Н. В. Дидактика математики. Общая методика и ее проблемы : учебное пособие [для вузов] / Н. В. Метельский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Изд-во БГУ, 1982. – 256 с.

Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения : в 2-х т. / сост. М. Г. Данильченко, А. А. Никольская ; под ред. А. В. Петровского. – Москва : Педагогика, 1979. – Т. 2. – С. 102.

Далингер В. А. Методика обучения учащихся доказательству математических предложений / В. А. Далингер. – Москва : Просвещение, 2006. – 256 с.

Саранцев Г. И. Обучение математическим доказательствам и опровержениям в школе / Г. И. Саранцев. – Москва : Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2006. – 183 с.

Скафа Е. И. Теоретико-методические основы формирования приемов эвристической деятельности при изучении математики в условиях внедрения современных технологий обучения : дисс. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения математики» / Елена Ивановна Скафа ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2004. – 479 с.

Слєпкань З. І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики / З. І. Слєпкань. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 240 с.

Столяр А. А. Логические проблемы преподавания математики / А. А. Столяр. – Минск : Высшая школа, 1965. – 254с.

Тарасенкова Н. А. Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Ніна Анатоліївна Тарасенкова ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 630 с.

Акуленко І. А. Система диференційованих вправ з логічним навантаженням як засіб розвитку логічного мислення учнів 5-6 класів при вивченні математики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики» / Ірина Анатоліївна Акуленко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 19 с.

Гришко О. І. Формування у молодших школярів умінь доказово міркувати / О. І. Гришко // Початкова школа. – 1994. – № 11. – С. 28–31.

Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. – Санкт-Петербург : Издательство «Питер», 2000. – 512 с.