ХРОНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ З ГІМНАСТИЧНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Іванович Балашов

Анотація

Визначено, що перші навчальні заклади з підготовки фахівців фізичного виховання створені у Скандинавських країнах наприкінці ХVIII століття. Установлено, що застосування професійного підходу щодо підготовки фахівців фізичного виховання і, зокрема гімнастики, на території України, відносять до другої половини XVIII – першої половини XIX століть. Перші уроки гімнастики почали впроваджуватися в навчальних закладах України з 18641865 навчального року. Урочні форми фізичного виховання сформувалися у країнах Європи в XIX столітті. На основі національних систем гімнастики (німецької, шведської, французької, англійської  або спортивно-ігрової та сокольської) запроваджувалися інноваційні види рухової активності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Балашов, Д. І. (2018). ХРОНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ З ГІМНАСТИЧНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2238
Розділ
Статті
Біографія автора

Дмитро Іванович Балашов, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

старший викладач кафедри теорії і методики фізичної культури

Посилання

Бесараб Т., Герасімов О. Кросфіт як форма організації фізичних навантажень, що спрямовані на розвиток функціональних можливостей та силових здібностей людини : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених [«Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів»] / за заг. ред. В. В. Біленької. – Т. І. – Київ : НАУ, 2015. – 82 с.

Войнар Ю. Розвиток та сучасні тенденції системи підготовки фахівців з фізичної культури в умовах Євроінтеграції / Ю. Войнар, Д. Наварецький, І. Глазирін. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2005. – 184 с.

Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта / Б. Р. Голощапов. – Москва : Академия, 2001. – 192 с.

Жарський Е. Професор Іван Боберський, його роль і значення для української фізичної культури / Е. Жарський // Альманах Ради Фізичної Культури (1945‒1948). – Мюнхен : Молоде Життя, 1951. – С. 11‒14.

Зеликсон Е. Ю. Очерки по истории физической культуры в СССР. (1861‒1917) / Е. Ю. Зеликсон. – Москва : ФКиС, 1940. – 176 с.

Зубалій М. Д. Історія впровадження уроків гімнастики в українські навчальні заклади / М. Д. Зубалій, В. В. Боровик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. ‒ 2010, вересень. ‒ № 17 (204). ‒ Частина II. ‒ С. 114‒119.

История физической культуры и спорта : [учеб. для инст. физ. культ.] / под ред. В. В. Столбова. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. ‒ 359 с.

Литвин А. Т. Физическое воспитание в европейских странах в XIX и начале XX века : лекции [для студ. и слуш. курсов пов. квалиф., препод. физ. восп.] / А. Т. Литвин. – Київ : НУФВСУ, 2007. ‒ C. 15.

Пельменев В. К. История физической культуры : учебное пособие / В. К. Пельменев, Е. В. Конева. – Калининград : Калининградский государственный ун-т, 2000. – 186 с.

Платонов В. М. Фізична культура – культура здоров’я / В. М. Платонов // Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 2. – С. 40–43.

Сова А. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / А. Сова, Я. Тимчак ; за наук. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК ; Апріорі, 2017. – 232 с.

Степанченко Н. І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Н. І.Степанченко. – Львів : ЛА «Піраміда», 2016. – 652 с.

Філь С. М. Історія фізичної культури : навчальний посібник / С. М. Філь, О. М. Худолій, Г. В. Малка ; [за ред. С. М. Філя]. – Харків : ОВС, 2003. – С. 104.

Biernakiewicz, J. (1966). Wychowanie fizyczne w Stanach Zjednoczonych, «Roczniki Naukowe AWF», ІV, 5.

Krawczyk, Z. (1978). Absolwenci uczelni wychowania fizycznego. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukowe

Laskiewicz, H. (1995). Plany studiow wychowania fizycznego w wybranych uczelniache uropejskich w latach 1918-1939. Wychowania Fizyczne i Sport, 4, 65–76.