ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ХОРЕОГРАФІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНИХ МОДУЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Діана Валеріївна Бермудес

Анотація

Визначено, що формування готовності майбутніх учителів фізичної культури і хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності буде більш ефективним за таких педагогічних умов: мотивування майбутніх учителів фізичної культури щодо набуття хореографічних компетентностей у процесі навчальної діяльності; упровадження інноваційних методів і прийомів навчання, що безпосередньо впливають на формування готовності майбутніх учителів фізичної культури і хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності; забезпечення майбутніх учителів фізичної культури і хореографії технологією планування безпечного фізичного навантаження за варіативними модулями з елементами хореографії.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Бермудес, Д. В. (2018). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ХОРЕОГРАФІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ВАРІАТИВНИХ МОДУЛІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2240
Розділ
Статті
Біографія автора

Діана Валеріївна Бермудес, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

викладач кафедри теорії і методики фізичної культури

Посилання

Бабанський Ю. Оптимізація педагогічного процесу / Ю. Бабанський. – Київ : Освіта, 1984.

Батіщева М. Р. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Р. Батищева. – Луганськ, 2009.

Бермудес Д. В. Музична ритміка і хореографія. Практикум : навчально-методичний посібник [для студентів] / Д. В. Бермудес. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2009.

Бермудес Д. В. Визначення оптимального фізичного навантаження в процесі фізичного виховання школярів з використанням засобів ритмічної гімнастики і аеробіки : матеріали XIV Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених [«Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення»] / за ред Д. В. Бермудес. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 33–41.

Бермудес Д. В. Дозування фізичного навантаження в процесі реалізації варіативних модулів з елементами хореографії : методичні рекомендації / Д. В. Бермудес. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014.

Бермудес Д. В. Визначення інтересу учнів загальноосвітніх навчальних закладів до уроків фізичної культури за варіативним модулем «Аеробіка» : тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій»] / за ред. Д. В. Бермудес. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 44–47.

Бусел В. Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2001.

Войнаровська Н. С. Розвиток рухової активності дівчат 5–9 класів засобами ритмічної гімнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. С. Войнаровська. – Луцьк, 2011.

Дем’янчук О. Н. Педагогічні основи формування художньо-естетичних інтересів школярів / О. Н. Демʼянчук. – Київ : ІЗМН, 1997.

Дуб В. Г. Навчально-професійна мотивація майбутніх педагогів як складова їх професійного становлення / В. Г. Дуб // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 415–423.

Зефирова Е. В. Оздоровительная аеробика : содержание и методика : учебное пособие / Е. В. Зефирова. – Санкт-Петербург : СПбГУИТМО, 2006.

Калиниченко І. О. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. / І. О. Калиниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013.

Маркова А. К. Формирование мотивов учения / А. К. Маркова. – Москва : Просвещение, 1990.

Маслюк Р. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання / Р. Маслюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8 (2). – С. 68–76.

Сергієнко Л. П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів фізичного виховання і спорту] / Л. П. Сергієнко. – Харків : ОВС, 2007.

Семенова А. В. Словник-довідник з професійної педагогіки / А. В. Семенова. – Одеса : Пальміра, 2006.

Тараненко Ю. П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо творчих здібностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. П. Тараненко. – Бердянськ, 2017.

Дятленко С. М. Фізична культура в школі : 5–11 класи : методичний посібник / С. М. Дятленко. – Київ : Літера ЛТД, 2011.

Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : навчальний посібник / О. М. Худолій. – Харків : ОВС, 2007.

Шестакова Т. А. Педагогический артистизм в структуре профессиональной личности подготовки специалиста физической культуры : материалы Всероссийской научно-практической конференции, [«Теоретическое и технологическое обеспечение образования по физической культуре и спорту в учебно-педагогическом комплексе»]. – Москва, 2003. – С. 65–66.