ВЗАЄМИНИ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Кіра Миколаївна Гнезділова

Анотація

Наголошено, що університетська корпорація відрізняється особливими взаєминами між суб’єктами освітнього процесу. Показано, що деякі з них нині здаються досить звичними, хоча мають свою історію. Доведено, що на характер таких узаємин впливають суспільно-політичні умови і трансформація організаційних структур самого університету, а історичний екскурс до витоків становлення взаємин в університетської корпорації дозволяє пояснити характерні для неї явища.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гнезділова, К. М. (2018). ВЗАЄМИНИ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2241
Розділ
Статті
Біографія автора

Кіра Миколаївна Гнезділова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту

Посилання

Казакова К. С. Специфика отношений профессоров и студентов в русском университете первой половины XIX века / К. С. Казакова // Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 2 – С. 72–79.

Верже Ж. Средневековый университет : учителя / Ж. Верже // Вестник высшей школы. – 1997. – № 5. – С. 36–40.

Collins, R., & Restivo, S. (1983). Robber barons and politicians in mathematics: a conflict model of science. Canadian Journal of Sociology (Cahiers canadiens de sociologie), Vol. 8, 2, 199–227.

Олейник А. Н. Дефицит общения в науке: институциональное объяснение / А. Н. Олейник // Общественные науки и современность. – 2004. – № 1. – С. 41–51.

Куделко С. Деловая активность преподавателей Харьковского императорского университета в XIX веке (к постановке проблемы) / С. Куделко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія. – 2014. – № 49 (спец. вип.). – С. 69–77.

Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / М. І. Костомаров ; упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай ; вступна ст. М. Т. Яценка. – Київ : Либідь, 1994. – 384 с. («Літературні пам’ятки України»).

Жуковская Т. Н. Как жили студенты Петербургского университета в первой половине XIX века [Электронный ресурс] / Т. Н. Жуковская // Журнал «Санкт-Петербургский университет». – № 10 (3835). – 2011. – Режим доступа : http://journal.spbu.ru/?p=709

Абеляр П. История моих бедствий / П. Абеляр ; перевод с лат. С. С. Неретиной ; [примеч. С. С. Неретиной]. – Москва : ИФРАН, 2011. – 125 с.

Філоненко М. М. Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

Лихачев Д. С. Книга беспокойств : Воспоминания, статьи, беседы / Д. С. Лихачев. – Москва : Издательство Новости, 1991. – 526 с.