ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Михайлівна Івах

Анотація

Схарактеризовано змістові аспекти теоретичного і практичного складників підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу вищої освіти. Основну увагу зосереджено на аналізі викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика співпраці закладу дошкільної освіти з родинами». Акцентовано на необхідності посилення самостійної творчої діяльності майбутніх фахівців дошкільної освіти під час її вивчення та ролі педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх вихователів до означеної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Івах, С. М. (2018). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2245
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Михайлівна Івах, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Посилання

Алексєєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання : концепція реалізації / Т. Алексєєнко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 1. – С. 69–72.

Борин Г. В. Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів-вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку / Г. В. Борин // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХІХ – ХХ. – С. 187–192.

Бугаєць Н. А. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи з сім’єю учня : автореф. дис. … канд. пед. наук : спеціальність 13.00.04 / Н. А. Бугаєць. – Харків, 2002. – 23 с.

Долинна О. Батьки в дошкільному закладі : споживачі та гості чи партнери-однодумці? / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – № 1. – С. 6–8.

Журецький Я. І. Взаємодія школи і сім’ї у прилученні учнівської молоді до української національної культури : автореф. дис. … канд. пед. наук : спеціальність 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / Я. І. Журецький. – Київ, 1998. – 22 с.

Івах С. Методика співпраці дошкільних закладів з родинами / Світлана Івах, Тетяна Пантюк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 148 с.

Кірієнко Т. Співпраця з родиною. Семінар для педагогів / Т. Кірієнко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 10. – С. 7–9.

Постовий В. Г. Тенденції і пріоритети виховання дітей в сучасній сім’ї : монографія / В. Г. Постовий. – Київ : Інститут проблем виховання АПН України, 2006. – 190 с.

Спичак М. Курс на співпрацю з батьками / М. Спичак // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14.

Сухарева Л. С. Піклуємось разом. Робота з батьками дошкільників / Л. С. Сухарєва. – Харків : Основа Тріада, 2008. – 128 с.

Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський. – Київ, 1978. – 263 с.

Ушинський К. Д. Про сімейне виховання / К. Д. Ушинський. – Київ, 1974. – 151 с.

Шанскова Т. І. Соціально орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками : автореф. дис. … канд. пед. наук : спеціальність 13.00.04 / Т. І. Шанскова. – Житомир, 2002. – 22 с.