СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Вікторівна Корж-Усенко

Анотація

У розвідці здійснено спробу розкриття структури професорсько-викладацького корпусу, його якісних характеристик, забезпечення засобів мотивації та стимулювання прагнення викладача до високорезультативної науково-педагогічної діяльності. З’ясовано функціональні обов’язки, рівень матеріального і соціального забезпечення, національні, соціальні й гендерні особливості професорсько-викладацького складу в умовах Російської та Австро-Угорської імперій. Проаналізовано комплекс прав (корпоративних, академічних, громадянських, політичних, права соціального захисту), якими були наділені науково-педагогічні кадри України на початку ХХ століття. Виявлено спільні й відмінні риси соціально-правового статусу викладачів вищої школи в освітньому просторі двох імперій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Корж-Усенко, Л. В. (2018). СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2248
Розділ
Статті
Біографія автора

Лариса Вікторівна Корж-Усенко, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки

Посилання

Бакіров В. С. Нобелівські лауреати в історії Харківського університету / В. С. Бакіров, C. М. Куделко // Економічний нобелівський вісник. – 2016. – № 1. – С. 18–25.

Высочайше учрежденный Общий устав Императорских Российских Университетов // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е : в 33 т. Т. ІV. – Санкт-Петербург, 1884.

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО). Ф 667, оп. 286, спр. 144 а.

ДАХО. Ф 667, оп. 286, спр. 145.

ДАХО. Ф 770, оп. 1, спр. 99.

Клопова М. Э. Национальные движения восточнославянского населения Австро-Венгрии глазами русских наблюдателей (конец ХІХ – начало ХХ в.) / М. Э. Клопова // Русские об Украине и украинцах. – Санкт-Петербург : Алатейя, 2012. – С. 338–362.

Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги» : історія Київських вищих жіночих курсів / К. А. Кобченко. – Київ : МП Леся, 2007. – 269 с.

Корж-Усенко Л. Contra spem spero : самореалізація українських жінок у науковій і викладацькій діяльності : VII Internationale virtyelle Konferenz der Ukrainistik [«Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht»], (München, 27–30 October, 2016). – München : Open Publishing LMU, 2017. – P. 680–690.

Корж-Усенко Л. В. Народні університети в Україні як феномен освіти дорослих / Л. В. Корж-Усенко // Науковий вісник Львівського національного університету імені І. Франка. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – № 32.

Мисак Н. Матеріальне становище педагогічної інтелігенціїв Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / Н. Мисак // Україна-Польща : історична спадщина і суспільна свідомість. / [відп. ред. М. Литвин]. – Львів, 2013. – Вип. 6. – С. 39–54.

Музичко О. Є. Професорська та студентська корпорації. Новоросійський університет у 1865–1920 роках / О. Є. Музичко, В. М. Хмарський // Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865–2015) / І. М. Коваль (ред.) [та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет, 2015.

На хресній дорозі : історія родини Ліндфорсів-Русових у листуванні / упор. та пер. Г. Дацюк і О. Михалевич-Рудакевич. – Чернівці, 2013.

Отзывы немецких и голландских профессоров о проекте университетского устава гр. И. И. Толстого. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1910.

Павлова О. Негосударственная высшая школа Харькова в начале ХХ века : монография / О. Павлова. – Харьков : Издательство Сага, 2012. – 408 с.

Пахолків С. Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині : освічена верства й емансипація нації. / С. Пахолків ; переклад з нім. Х. Николин. – Львів : ЛА «Піраміда», 2014. – 612 с.

Русова С. Мої спомини (1879–1915) / С. Русова // За сто літ : матеріали з громадського і літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. – Київ, 1928. – Кн. 3. – С. 147–205.

Тимошенко С. Воспоминания / С. Тимошенко. – Изд. 2-е, репринт. – Киев : Наукова думка, 1993. – 424 с.

Центральний державний історичний архів у м. Львів. Ф 361, оп. 1, спр. 175.

Kassow S. D. Students, Professors, and the State in Tsarist Russia / S. D. Kassow. – Berkeley : University of California Press, 1989.

Moklak J. Hałyczyna contra Galicja. Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego galicyjskiego, 1907–1914 / J. Moklak. – Kraków : Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», 2013.

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1913/1914. C. K. Uniwersytet imienia Cesarza Franciszka I we Lwowie. – Lwow, 1913.