ПИТАННЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Веніамінівна Некоз

Анотація

Cформульовано ключові особливості понять «полікультурна освіта», «полікультурність», «полікультурне виховання». Виявлено умови формування полікультурної особистості в освітньому процесі, а саме: у  процесі формування у студентів навичок полікультурності при вивченні англійської мови. Надано результати аналізу наукових праць за заданою темою, приклади практичного застосування наукових положень викладачами кафедри іноземних мов.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Некоз, І. В. (2018). ПИТАННЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2256
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Веніамінівна Некоз, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Котенко О. В. Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності вчителів зарубіжної літератури як фактор зростання професіоналізму / О. В. Котенко // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 10 (109). – С. 38–41.

Мордань О. І. Полікультурне виховання в сучасній школі. [Електронний ресурс] / О. І. Мордань // Режим доступу: http://nauka.zinet.info/6/mordan.php

Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / В. М. Манакін. – Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 288 с.

М’язова І. Ю. Особливості тлумачення поняття «міжкультурна комунікація» / І. Ю. М’язова // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 8. – С. 108–113.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 343 с.

Морська І. І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей / І. І. Морська // Іноземні мови. – 2002. – № 2. – Київ : Ленвіт. – С. 23.

Федорченко В. К. Підготовка фахівців для сфери туризму. Теоретичний і методологічний аспекти : монографія / Володимир Кирилович Федорченко. – Київ : Вища школа, 2002. – 350 с.

Формирование поликультурных ценностей в процессе изучения иностранного языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nauka.relis.ru

Котенко О. В. Критеріальний підхід до визначення рівня сформованості полікультурної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Актуальні проблеми педагогіки та психології»], (м. Львів, 7–8 жовтня 2011 р.) : у 2-х частинах. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – Ч. 2. – С. 9–12.

Галицька М. М. Мовленнєвий етикет як елемент культури іншомовного спілкування менеджерів туризму / М. М. Галицька // Іноземні мови в навчальних закладах. Науково-методичний журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 134–140.

Кузьменко В. В. Формування полікультурної компетентності вчителів загальноосвітньої школи : навчальний посібник / В. В. Кузьменко, Л. А. Гончаренко. – Херсон : РІПО, 2006. – 92 с.

Лощенова І. Ф. Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення іноземних мов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Ірина Феліксівна Лощенова. – Київ : Інститут проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – 224 с.