ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Степанівна Нінова

Анотація

Розглянуто сутність і виявлено основні суперечності, що доводять необхідність удосконалення процесу формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкової школи. Проведено аналіз поняття «екологічна свідомість», визначено структуру екологічної свідомості майбутнього вчителя та її компоненти. Представлені результати й аналіз анкетування студентів 1-3-х курсів спеціальності 013 «Початкова освіта» з метою виявлення рівня екологічних знань і свідомості. Установлені педагогічні умови, які сприятимуть удосконаленню процесу формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нінова, Т. С. (2018). ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2258
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Степанівна Нінова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти

Посилання

Проект Концепції «Нова школа : простір освітніх можливостей». – Київ : МОН України, 2016. – 40 с.

Гирусов Э. В. Экологическая культура как высшая форма гуманизма/ Э. В. Гирусов // Философия и общество. – 2009. – № 4. – С. 74–92. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.socionauki.ru/journal/files/fio/2009_4/ ekologicheskaya_kultura.pdf

Скребець В. О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи : монографія / В. О. Скребець. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 440 с.

Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. – Ростов на Дону : Феникс, 1996. – 480 с.

Панов В. И. Экологическая психология : Опыт построения методологии / В. И. Панов. – Москва : Наука, 2004. – 197 с.

Медведев В. И. Экологическое сознание : учебное пособие / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. – Москва : Логос, 2001. – 375 с.

Гісматов Ф. А. Екологічна компонента у культурі педагога / Ф. А. Гісматов // Проблеми освіти. – 1996. – Вип. 4.– С. 70–72.

Варго О. М. Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства : автореф. дис ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / О. М. Варго ; Харківський ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба. – Харків, 2006. – 21 с.

Кисельов М. М. Національне буття серед екологічних реалій / М. М. Кисельов, Ф. М. Канак. – Київ : Тандем, 2000. – 320 с.

Анацька Н. В. Екологічна освіта : знання і життєво-ціннісні орієнтації сучасної людини : дис. ... канд. філ. наук : 09.00.10 / Н. В. Анацька ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти. – Київ, 2016. – 220 с.

Толмачова І. М. Дидактична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації екологічного виховання / І. М. Толмачова, В. В. Нестеренко // Молодий вчений. – 2016. – № 12 (39). – С. 515–520. [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/39/

Кулик Т. М. Системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів : автореф. дис ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. М. Кулик ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 16 с.

Нінова Т. С. Екологічна культура як складова професійної культури майбутнього учителя / Т. С. Нінова // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 209. – Частина ІІ. – С. 139–141.