ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Володимирівна Симоненко

Анотація

Статтю присвячено одній з актуальних проблем теорії та практики навчання, а саме: питанню про методику формування риторичної компетентності особистості майбутнього фахівця в умовах сучасної освітньої парадигми. Проаналізовано сучасні погляди науковців на проблему і запропоновано власне потрактування сутності та змісту поняття «риторична компетентність майбутнього фахівця», указано на соціокультурні, філософські та лінгвістичні аспекти, які сприяють мовленнєвому вдосконаленню. Визначено складники технології, презентовано  ефективні методи роботи, а також критерії цілісного утворення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Симоненко, Т. В. (2018). ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2259
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Володимирівна Симоненко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови

Посилання

Бабкина Е. В. Риторическая компетентность студентов гуманитарных специальностей, обучающихся в техническом вузе / Е. В. Бабкина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: urorao.rsvpu.ru /

Горобец Л. Н. Формирование риторической компетенции студентов-нефилологов / Л. Н. Горобец. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ostu.ru /scienсе confs /2007 /rus /lang publics:

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – Москва : Наука, 1984. – 262 с.

Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя : зміст та організація : навчальний посібник / О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпченко. – Київ, 1997.

Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі : навчальний посібник [для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»] / Л. І. Мацько. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.

Молдован В. В. Риторика загальна та судова / В. В. Молдован. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.

Сопер П. Л. Основы искусства речи / П. Л. Сопер. – Москва : Прогресс-Академия, 1992. – 416 с.

Степанишин Б. І. Як донести до учнів багатство, красу і велич рідного слова / Б. І. Степанишин // Дивослово. – 1996. – № 7.

Україна : філософський спадок століть. Хроніка. – 2000. – Вип. І. – Київ : ЦПФ, 2000. – 799 с.

Чепіга І. П. Ораторське мистецтво на Україні в 17-18 ст. / І. П. Чепіга // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 10. – С. 37–48.