ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валентина Павлівна Шпак

Анотація

З позицій методології педагогічної науки визначено сутність ключового поняття «методологія», схарактеризовано її значущість у науково-педагогічних дослідженнях. Показано роль деонтологічного підходу як підґрунтя науково-педагогічних досліджень у системі медичної освіти. Акцентовано увагу на основних принципах реалізації цього підходу – соціоморальних і морально-психологічних.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Шпак, В. П. (2018). ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2262
Розділ
Статті
Біографія автора

Валентина Павлівна Шпак, Черкаський національний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти

Посилання

Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 308 с.

Педагогіка вищої школи / за ред. З. Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2005.

Галузинський В. М. Педагогіка : Теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – Київ : Вища школа, 1995. – С. 90–91.

Веденко Б. Г. Медична етика і деонтологія / Б. Г. Веденко, Л. Б. Веденко, Ф. В. Мельник, В. Г. Даценко, А. В. Даценко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : novosti.mif-ua.com/archive/issue-27

Деонтологічні підходи до догляду за хворими [Електронний ресурс]. – Режим доступу : uastudent.com/deontologichni-pidhod

Державний архів Полтавської області, ф Р-1503, оп. 1, спр. 288, арк. 142–148.

Основы медицинской этики и деонтологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb

Сенюта І. Етичні гарантії права на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування / Ірина Сенюта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lawyer.org.ua/?w=p&i=12&d=417

Смольняков А. И. Врачебная этика / А. И. Смольняков, Е. Г. Федоренко. – Киев : Здоровье, 1982. – 96 с.

Шпак В. П. Використання діатропічного підходу як методологічної основи науково-педагогічного дослідження / В. П. Шпак // Вісник Черкаського університету. Серія : «Педагогічні науки». – Випуск № 23 (356). – Черкаси, 2015. – С. 141–145.

Наукові підходи до педагогічних досліджень : монографія / за заг. ред. В. І. Лозової. – Харків, 2012. – 348 с.

Shpak V. (2013). Transversal Approach in the System of Specific Social-Educational Research Methodology. American Journal of Educational Research, 1 (11), 534−537.