ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Миколаївна Яцина

Анотація

З’ясовано психологічні основи процесу формування професійних умінь у майбутніх учителів початкової школи. Акцентовано увагу на визначальному впливі педагогічної культури, готовності особистості, професійних знань і майстерності на формування професійних умінь учителів початкової школи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Яцина, С. М. (2018). ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (13–14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2263
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Миколаївна Яцина, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри початкової освіти

Посилання

Вступ до педагогічної спеціальності : навчальний посібник [для студентів пед. cпеціальностей університетів та педагогічних інститутів] / С. П. Архипова, В. Л. Омеляненко. – Черкаси : Редакційно-видавничий відділ ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2000. – 116 с.

Платонов К. К. Способности и характер / К. К. Платонов // Теоретические проблемы психологии / за ред. Е. В. Шороховой. – Москва, 1974

Столяренко А. М. Психология и педагогика : учебное пособие [для вузов] / А. М. Столяренко. – Москва : ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 423 с.

Власова О. І. Педагогічна психологія : навч. посібник / О. І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400 с.

Маркова А. К. Психология труда учителя : кн. для учителя / А. К. Маркова. – Москва : Просвещение, 1993. – 192 с.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібник / В. В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.

Ліненко А. Ф. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи / А. Ф. Ліненко // Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / З. Н. Курлянд [та інші] ; ред. З. Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2005. – 495 с.

Соціально-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. – Київ : ЕксОб, 2004. – С. 167.

Костюк Г. С. Учебно-воспитательный процесс и психологическое развитие личности / под ред. Л. Н. Проколиенко ; сост. В. В. Андриевская, Г. А. Балл, А. Т. Губко, Е. В. Проскура. – Киев : Советская школа, 1989. – 608 с.

Павелків Р. В. Загальна психологія : підручник / Р. В. Павелків. – Київ : Кондор, 2009. – 576 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – Москва : Логос, 1999. – 384 с.

Васильев И. Б. Профессиональная педагогика : конспект лекций [для студентов инж.-пед. спец.] / И. Б. Васильев. – Харьков, 1999. – 151 с.