ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОМОСТІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Анотація

У статті зроблено спробу висвітлити особливості та хід застосування дослідницького підходу до вивчення свідомості у навчальній роботі зі студентами-психологами в процесі навчання у ВНЗ. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною темою; з’ясовано проблематику і підходи до дослідження свідомості. Висвітлено особливості дослідження свідомості у психології в різні періоди її становлення. Розглянуто специфіку залучення студентів до дослідження свідомості, на кожному з етапів її вивчення. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічено перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВІНТЮК, Ю. В. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОМОСТІ У НАВЧАЛЬНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ-ПСИХОЛОГАМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (17). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2783
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Володимирович ВІНТЮК, Національний університет "Львівська політехніка"

кафедра теоретичної та практичної психології, доцент

Посилання

Вінтюк Ю. В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахових психологів у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). Ч. ІІ. С. 245–249.

Вінтюк Ю.В. Концепція формування професійної компетентності майбутніх психологів у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. № 4(44). Ч. ІІІ. С. 351–355.

Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и сознания. Свердловск, 1989. 210 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 304 с.

Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. Киев, 1988. 246 с.

Лурия А.Р. Язык и сознание. М., 1979. 320 с.

Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание. М., 1997. 224 с.

Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М., 1990. 222 с.

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М., 1972. 303 с.

Авраменко С. Потік свідомості як засіб вираження внутрішнього світу персонажів (на матеріалі роману Вірджинії Вульф «Хвилі»). Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2014. Вип. 22. С. 241–247.

Агафонов А.Ю. Основы смысловой теории сознания. СПб.: Речь, 2003. 296 с.

Гроф С. Космічна свідомість. Київ, 2001. 268 с.

Джеффрі М. Коріння свідомості. Київ. 1995. 182 с.

Нойман Э. Происхождение и развитие сознания. М.: Рефл-бук; Київ: Ваклер, 1988. 464 с.

Патнэм Х. Философия сознания. М., 1999. 240 с.

Хант Г.Т. О природе сознаия: с когнитивний, феноменологической и трансперсональной точек зрения. М.: АСТ, 2004. 555 с.

Тимош Ю.В. Психосемантичні дослідження свідомості особистості: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inforum.in.ua/conferences/16/25/169

Гиппенрейтер Ю.Б. Метод интроспекции и проблема самонаблюдения. Введение в общую психологию. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 34–47.

Поляков О.В. Феноменология психических репрезентаций. СПб.: Питер, 2011. 268 с.

Пєтухов О.В. Свідомість як предмет психології: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psychologis.com.ua/soznanie_kak_predmet_psihologii.htm

Література «потоку свідомості». Духовний світ персонажів, не пов'язаний з реальністю: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud.com.ua/13034/kulturologiya

Джеймс У. Поток сознания: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.psychology-online.net/articles/doc-30.html

Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Знченко. СПб.: Питер, 2002. 632 с.

Основні ідеї феномену «потоку свідомості» Вільяма Джеймса: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/osnovni-ideji

Метод «потоку свідомості» у творчості Дж. Джойса: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12631113/literatura

Творчість Д. Джойса і школа «потоку свідомості». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrbukva.net/3425-Tvorchestvo-Dzheiymsa-Dzhoiysa