ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПІ В КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЬЮТОРСТВА І МЕНТОРСТВА У ЗВО (за матеріалами конференції: «Reforming European Higher Education – From Policy to Practice», Kyiv, June, 08-09, 2018)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Степанівна ІВАНИЦЬКА

Анотація

Дослідження відображає тенденції розвитку вищої освіти у Європі, як результат реформування та розширення інтернаціоналізації у ЗВО. В статті проаналізовано та систематизовано інформацію, що була представлена на конференції «Reforming European Higher Education – From Policy to Practice», яка відбулася у Києві, 8-9 червня, 2018 року. Дослідження містить аналітичний підсумок дискусій за участю українських та німецьких науковців, працівників Німецької служби академічних обмінів DAAD, Еразмус + офісу в Україні та представників Міністерства Освіти і Науки України. Підведено підсумки дискусій та представлено майбутні бачення. Стаття висвітлює проблеми в реалізації реформ у Європі, зокрема в Німеччині та Україні та обговорення шляхів їх вирішення. В стані проаналізовані питання інтернаціоналізації, академічної мобільності, забезпечення якості у вищій освіті, визнання результатів навчання та забезпечення прозорості кожним ЗВО.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІВАНИЦЬКА, О. С. (2018). ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЄВРОПІ В КОНТЕКСТІ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЬЮТОРСТВА І МЕНТОРСТВА У ЗВО (за матеріалами конференції: «Reforming European Higher Education – From Policy to Practice», Kyiv, June, 08-09, 2018). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2835
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Степанівна ІВАНИЦЬКА, Національний університет «Львівська політехніка»

провідний спеціаліст ректорату

Посилання

Sursock, A. (2015). Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities. Brussels: Euro-pean University Association. 128 p.

Закон України «Про вищу освіту» № 2443-VIII (редакція від 25.07.2018). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). K.: CS Ltd., 2015. 32p.

Comparative analysis of the ESG 2015 and ESG 2005, 20 p. Retrieved from: http://www.equip-project.eu/wp-content/uploads/EQUIP_comparative-analysis-ESG-2015-ESG-2005.pdf

Відділ академічної мобільності Київського Націо-нального Університету імені Тараса Шевченка. URL: http://mobility.univ.kiev.ua.

EHEA Ministerial Conference Paris 2018. Retrieved from: http://www.ehea2018.paris/

Paris Communique. Retrieved from: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/2018/06/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf

Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова па-радигма вищої освіти України: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

Бобало Ю., Павлиш В., Загородній А., Бабин І. (2014). Запровадження та використання болонсь-

ких інструментів прозорості в європейському просторі вищої освіти. Вища школа: науково-практичне видання. 2014. №1 (115). С. 19–31.

Програма Еразмус +. URL: http://erasmusplus.org.ua/

Німецька служба академічних обмінів DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). URL: https://www.daad-ukraine.org/uk/

Білоцерківська Н. Г. Реформування вищої освіти в Україні: правові аспекти. Форум права. 2014. №4. С. 13–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_4_4.