ВПЛИВ СИСТЕМИ ПОЕТАПНОЇ ПІДГОТОВКИ НА РОЗВИТОК КОГНІТИВНОГО КРИТЕРІЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Валерій Іванович ПЛІСКО
Валентин Володимирович БОНДАРЕНКО

Анотація

У статті висвітлено експериментальну перевірку впливу запропонованих новацій системи поетапної підготовки на динаміку показників когнітивного критерію професійної готовності майбутніх працівників патрульної поліції. У експерименті брали участь слухачі курсу первинної професійної підготовки поліцейських Національної академії внутрішніх справ (n=61). Слухачі КГ (n=30) навчалися за чинною професійною програмою, ЕГ (n=31) – відповідно до розробленої системи поетапної підготовки, що реалізовувалася завдяки цілеспрямованому розвиткові професійно важливих якостей; застосуванню ситуаційних завдань під час опанування тактичної і вогневої підготовок; використанню варіативних ситуаційних задач під час проходження рольових ігор (сценаріїв).

Математичне опрацювання результатів тестування слухачів ЕГ на формувальному етапі педагогічного експерименту засвідчило достовірне підвищення більшості досліджуваних показників (р<0,05). Такі результати дають підстави стверджувати про позитивний вплив запропонованих новацій на розвиток показників когнітивного критерію професійної готовності майбутніх поліцейських. 

 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЛІСКО, В. І., & БОНДАРЕНКО, В. В. (2018). ВПЛИВ СИСТЕМИ ПОЕТАПНОЇ ПІДГОТОВКИ НА РОЗВИТОК КОГНІТИВНОГО КРИТЕРІЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2839
Розділ
Статті
Біографії авторів

Валерій Іванович ПЛІСКО, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання

Валентин Володимирович БОНДАРЕНКО, Національна академія внутрішніх справ

Професор кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту № 3

Посилання

Бондаренко В. В. Специфіка первинної професійної підготовки інспекторів патрульної поліції. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Вип. 5 (87) 17. С. 16–21. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/20349/1/Y_Tupitsya_NCH_5_FZFVS.pdf.

Бондаренко В. В. Службова підготовка як складова системи професійного навчання працівників Національної поліції України. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017. Вип. 7 (89) 17. С. 4–8. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20127/1/Bondarenko%20V.V..pdf.

Бондаренко В. В. Теоретичні знання як складова підготовленості працівників міліції до ефективної діяльності в умовах протиборства із супротивником, озброєним холодною зброєю. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2014. Вип. 9 (50) 14. С. 24–28.

Бондаренко В. В. Ситуаційні моделі рухової та мотиваційної поведінки озброєного супротивника. Юридична психологія та педагогіка. 2013. № 2 (13). С. 217–226. URL : http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4464/1/24.pdf.

Бондаренко В. В., Пронтенко К. В. , Пронтенко В. В. , Михальчук Р. В. Особливості протистояння правопорушника й правоохоронця в різних умовах. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013. № 1. С. 20–25. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-protivostoyaniya-pravonarushitelya-i-rabotnika-militsii-v-razlichnyh-usloviyah.

Яворська Г. Х., Рудницький В. Є. Професійна готовність до дій в нетипових ситуаціях у працівників особового складу спеціального підрозділу ОВС України. Наука і освіта. 2013. № 1–2. С. 241–244.

Пліско В. І., Бондаренко В. В. Алгоритм дій майбутнього офіцера міліції в умовах зіткнення зі злочинцем, озброєним холодною зброєю. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2011. №2. С. 101–104. URL : http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2011-02/11pvitcs.pdf.

Бондаренко В. В. Формування готовності до професійної діяльності працівників підрозділів патрульної поліції. Професійна освіта : методологія, теорія та технології. 2017. С. 91–108.

Коваленко О. Е., Шматков Є. В., Брюханова Н. О., Корольова Н. В. Методика професійного навчання. Харків, 2008. 488 с.

Бондаренко. В.В., Пронтенко К. В. Педагогічні умови застосування ситуаційних задач під час професійного навчання майбутніх працівників патрульної поліції. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2018. №1. С. 96–102. URL : http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/pedagogic/2018/ped_1_2018_.pdf

Пліско В. І., Носко М. О. Використання заходів фізичного впливу з тактичним осмисленням ситуацій відповідно до ступеня загрози : монографія. Чернігів, 2010. 284 с.

Козловська І. М. Теоретичні проблеми інтегрування у професійному навчанні. Педагогічна і психологічна наука в Україні. Збірник наукових праць. Т. 5 : Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2007. С. 138–146.

Пліско В. І. Шляхи вирішення проблеми готовності правоохоронців до виконання службових обов’язків під час припинення злочинів. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2004. № 21. С. 49–56.

Кисленко Д. П. Сутність професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності на сучасному етапі. Вісник Черкаського університету. 2017. Вип. 10. С. 58–62.