ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ГИРЬОВОГО СПОРТУ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Костянтин Віталійович ПРОНТЕНКО
Сергій Миколайович БЕЗПАЛИЙ
Олексій Сергійович ФЕДЧЕНКО
Тетяна Юріївна ВОДОП’ЯНОВА
Вадим Дмитрович ШТОМА

Анотація

У статті висвітлено результати перевірки ефективності методичної системи навчання гирьового спорту курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання, яка орієнтована на особистість майбутнього офіцера, який має високий рівень фізичної і методичної підготовленості, володіє фізкультурно-оздоровчими компетентностями для впровадження засобів фізичного виховання і спорту у сферу професійної діяльності. Для перевірки ефективності методичної системи було сформовано дві експериментальні (ЕГ1, n=29; ЕГ2, n=33) та контрольну (КГ, n=57) групи із курсантів Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова віком 18–24 роки (2013–2018). Експериментальне дослідження методичної системи у процесі формувального педагогічного експерименту засвідчила її більш позитивний ефект, порівняно із чинною системою фізичної підготовки, на покращання показників успішності навчання, методичної підготовленості та службової діяльності курсантів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПРОНТЕНКО, К. В., БЕЗПАЛИЙ, С. М., ФЕДЧЕНКО, О. С., ВОДОП’ЯНОВА, Т. Ю., & ШТОМА, В. Д. (2018). ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ГИРЬОВОГО СПОРТУ КУРСАНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2888
Розділ
Статті
Біографії авторів

Костянтин Віталійович ПРОНТЕНКО, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

Сергій Миколайович БЕЗПАЛИЙ, Національна академія внутрішніх справ

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, професор кафедри вогневої підготовки

Олексій Сергійович ФЕДЧЕНКО, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри вогневої підготовки

Тетяна Юріївна ВОДОП’ЯНОВА, Національна академія внутрішніх справ

викладач кафедри вогневої підготовки

Вадим Дмитрович ШТОМА, Національна академія внутрішніх справ

викладач кафедри вогневої підготовки

Посилання

Бородін Ю. А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю : монографія. Київ, 2009. 417 с.

Грибан Г. П., Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Романчук В. М. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах : навч.-метод. посібник. Житомир, 2014. 400 с.

Дмитриев Г. Г., Пугачев И. Ю., Щепинин В. Э. Значимость гиревого спорта в повышении эффективности боевой подготовки военнослужащих // Тезисы докл. итоговой науч. конф. за 2003 год. Санкт-Петербург, 2004. С. 89–92.

Методичні рекомендації з організації фізичної підготовки в особливий період / за ред. Ю. С. Фіногенова. Київ, 2015. 68 с.

Овчарук І. С. Удосконалення фізичної підготовки курсантів з урахуванням досвіду Антитерористичної операції // Матеріали наук.-метод. конф. «Фізична підготовка особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів України : досвід, сучасність, проблеми та перспективи розвитку». Київ, 2014. С. 46–47.

Організація спеціальної фізичної підготовки у ВВНЗ з урахуванням досвіду АТО : метод. рекомендації / А. О. Хабчук та ін. Житомир, 2016. 72 с.

Фізичне виховання у військових підрозділах: навч. посібник / С. В. Романчук та ін. Львів, 2014. 540 с.

Bolotin A., Bakayev V., Vazhenin S. Factors that determine the necessity for developing skills required by cadets in higher education institutions of the Aerospace Forces to organize their kettlebell self-training // Journal of Physical Education and Sport. 2016. 16 (1). P. 102–108. URL: http://efsupit.ro (дата звернення: 08.10.2018).

Kuzmin A. A. Kettlebell Sport : Iron Sport For Iron Men. Methods of training by Andrey Kuzmin. Ohio, 2003. 60 p.

Prontenko K., Griban G., Prontenko V., Andreychuk V., Tkachenko P., Kostyuk Yu., Zhukovskyi Ye. Kettlebell Lifting as a Means of Physical Training Cadets in Higher Military Educational Institution // Journal of Physical Education and Sport. 2017. 17 (4). P. 2685–2689. URL: http://efsupit.ro (дата звернення: 11.10.2018).