ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Олександрівна Атрощенко
Борис Михайлович Качур
Мирослава Михайлівна Качур

Анотація

Розкрито питання підготовки керівників закладів освіти у рамках вимог полікультурної освіти. Схарактеризовано і визначено вимоги до особистості сучасного керівника в контексті досліджуваної проблеми, з’ясовано сутність управлінської компетентності. Розглянуто теоретичні основи формування крос-культурної компетентності майбутніх керівників закладів освіти й основні принципи підвищення їхньої професійної компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Атрощенко, Т. О., Качур, Б. М., & Качур, М. М. (2018). ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2891
Розділ
Статті
Біографії авторів

Тетяна Олександрівна Атрощенко, Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Борис Михайлович Качур, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри менеджменту та інноваційного розвитку освіти

Мирослава Михайлівна Качур, Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри співу, диригування та музично-теоретичних дисциплін

Посилання

Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л. В. Васильченко. – Харків : Вид. група «Основа», 2007. – 40 с.

Горчакова О. А. Кросс-культурный менеджмент в образовании : тексты лекций / О. А. Горчакова. – Одесса : Фаворит, 2013. – 114 с.

Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи : [монографія] / Л. І. Даниленко. - [2-е вид.] – Київ : Логос, 2002. – 140 с.

Дарманська І. М. Формування управлінської компетентності у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів з позиції виховної роботи / І. М. Дарманська // Педагогічний дискурс. – 2012. – Випуск 12. – С. 123–126.

Закон України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ru.osvita.ua/legislation/law/2231/

Калашнікова С. А. Модернізація програм підготовки керівників навчальних закладів на основі концептуальних засад професійної підготовки управлінців-лідерів / С. А. Калашнікова // Освітологічний дискурс. – 2011. – № 1 (3). – С. 143–167.

Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / Н. М. Лебедева. – Москва : Ключ-С, 1999. – 224 с.

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті : дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. – Харків : Видав. Група «Основа», 2007. – 448 с.

Сас Н. Основи інноваційного управління навчальними закладами / Н. Сас. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – 211 с.

Семікін М. Крос-культурна грамотність сучасного педагога : методологічний аспект / М. Семікін // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2013. –№ 2 (11). – С. 84–91.

Щетініна Л. В. Сутність крос-культурної компетентності : від теорії до практики /Л. В. Щетініна, С. Г. Рудакова // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2017. – № 4. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5537