МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЇЙУ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТОЛОГА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Олександрівна Беспалова

Анотація

Автором висвітлено основні методичні правила організації сучасних форм фізкультурно-оздоровчих технологій. Доведено, що їх ефективність впливає на рівень засвоєння необхідних життєво важливих умінь і навичок, підвищення стану здоров’я, функціональної підготовленості людини, сприяє розвитку когнітивних процесів та інтелектуальної сфери, мотивує людину до активної участі в фізкультурно-оздоровчому процесі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Беспалова, О. О. (2018). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЇЙУ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТОЛОГА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2893
Розділ
Статті
Біографія автора

Оксана Олександрівна Беспалова, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка

викладач кафедри здоров'я, фізичної терапії,

реабілітації та ерготерапії

Посилання

Булатова М. М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні / М. М. Булатова, Ю. О. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – С. 320–354.

Викторов Д. В. Компетентностній поход в физкультурном образовании / Д. В. Багров. // Вестник ЮУрГУ «Образование, здравоохранение, физическая культура». – 2015. –Т. 15. – № 2. – С. 5–10.

Ільганаєва В. О. Формування професійного світогляду фахівців у галузі культури / В. О. Ільганаєва // Культура України : збірник наукових праць. – Харків, 2000. – Вип. 6. – С. 48–53.

Качан О. А. Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність закладів освіти : навчально-методичний посібник / О. А. Качан. – Слов’янськ : Витоки, 2017. – 138 с.

Когут І. О. Фізкультурно-оздоровча робота в закладах освіти / І. О. Когут, В. Л. Маринич // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2013. – № 26 (1). – С. 56–60.

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Т. Ю. Крецевич, Г. В. Безверхня. – Київ : Олімп. л-ра, 2010. – 370 с.

Шинкарьов С. І., Толчєва Г. В. Оздоровчі технологій в системі фізичного вихованняв позаудиторній роботі зі студентами вищих навчальних закладів : IХ Междунар. науч.-практ. конф. [«Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях»]. – Луганск : Изд-во ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2012. – С. 371–375.

Шиян Б. М. Підготовка вчителя фізичної культури третього тисячоліття / Б. М. Шиян // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. пр. – Рівне : Принт Пауз, 2001. – Вип. 2. – С. 371–374.

Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності / О. М. Марущак // Креативна педагогіка : [наук.-метод. журнал] / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». – Житомир, 2016. – Вип. 11. – С. 97–108.

Усачев Ю. А. Физкультурно-оздоровительные технологии формирования фитнес-культуры студентов : учебное пособие / под ред. Ю. А. Усачева. – Киев : Издательство «Логос», 2015. – 200 с.