КОМПАРАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: РЕЗУЛЬТАТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій Михайлович Десятов

Анотація

Проаналізовано досвід підготовки вчителів у Великій Британії. З’ясовано, що важливим джерелом визначення сучасної стратегії розвитку системи професійно-педагогічної освіти в Україні є аналіз Європейського досвіду підготовки вчителів. Акцентовано увагу на тому, що педагогічна освіта повинна орієнтуватися на результат, підготовку вчителя широкого профілю, зближення теоретичної та практичної підготовки вчителів. Центр професійно-педагогічної підготовки треба трансформувати у школу, яка повинна розглядатися як рівноправний партнер закладів вищої освіти. 

Досліджено, що для системи підготовки вчителів характерним повинно бути застосування інноваційних методів і нових гнучких технологій, які забезпечують різноплановість і диференціацію в освітньому процесі. У цьому контексті ефективність роботи викладача треба оцінювати шляхом аналізу діяльності студентів на заняттях, а не діяльності викладача, студенти ж повинні стати активними суб’єктами освітнього процесу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Десятов, Т. М. (2018). КОМПАРАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: РЕЗУЛЬТАТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2897
Розділ
Статті
Біографія автора

Тимофій Михайлович Десятов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор,
директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Посилання

Авшенюк Н. М. Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії і Уельсі (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. М. Авшенюк ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2005.

Benejam, P., & Espinet, M. (1992). Spain. Issues and Problems in Teacher Educatio: An international Handbook (ed. H. Leavitt). New York: Greenwood

Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века / Б. Л. Вульфсон. – Москва : УРАОЮ, 1999. – 205 с.

Леонтьєва О. Ю. Теорія та практика навчання студентів у педагогічних коледжах Англії ( 70-80 р. ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спеціальність 13.00.01 «загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Ю. Леонтьєва. – Харків, 1995. – 27 с.

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі : спільність і розбіжності : монографія / Л. П. Пуховська. – Київ : Вища школа, 1997. – 180 с.

Сбруєва А. Болонський процес : пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності європейської вищої школи / А. Сбруєва // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 18–21.

Lieberman, A. (1994). Teacher Development: Commitment and Challenge. Teacher Development and the Struggle for Authenticity: Professional Growth and Restructuring in the Context of Change (ed. P. Grimmet, & J. Neufeld). New York: Teachers College Press

Dadds, M. (2001). Continuing Professional Development: Nurturing the Expert within. Teacher Development: Exploring Our Own Practice (eds. J. Soler, A. Craft, & H. Burgess). London: Paul Chapman Publishing and The Open University

Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M. (1995). Policies that Support Professional Development in an Area of Reform. Phi Delta Kappan, 76 (8), 597–604.

King, M., & Newmann, F. (2000). Will Teacher Learning Advance School Goals? Phi Delta Kappan, April, 576–580.

Cohen, D. (1990). A Revolution in One Classroom: the Case of Mrs. Oublier. Educational Evaluation and Policy Analysis, 12 (3), 311–329.

Dudzinski, M., Roszmann-Millican, M., & Shank, K. (2000). Continuing Professional Development for Special Educators: Reforms and Implications for University Programs. Teacher Education and Special Education, 23 (2), 109–124.

Ganser, T. (2000). An Ambitious Vision of Professional Development for Teachers. NASSP Bulletin, 84 (618), 6–12.

Schifter, D. (1999). Teaching to the Big Ideas D. Schifter, S. Russell, V. Bastable. The Diagnostic Teacher: Constructing New Approaches to Professional Development (ed. M. Solomon). New York: Teachers College Press

Авшенюк Н. М. Проблеми стандартизації професійної підготовки вчителів Великої Британії та США : порівняльний аналіз / Н. М. Авшенюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. – Вип. 2. У 2-х част. – Ч. 2. – Київ – Вінниця, 2002. – С. 157–162.