THE COMPONENTS OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF METHODICAL WORK

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Iryna DUBROVINA
Volodymyr SEMENYUK

Анотація

Визначено складники самоосвітньої діяльності вчителів, її специфіку в системі методичної роботи. Виявлено сучасні тенденцій розвитку складників самоосвіти освітніх кадрів. Розкрито основні етапи побудови самоосвітньої діяльності: усвідомлення вчителем вимог до своєї діяльності; постійний самоаналіз, самопізнання і критичний аналіз власної діяльності; планування роботи над собою, вироблення програми і правил поведінки; практична реалізація програми самовиховання; самоконтроль, самооцінювання та самокоригування дій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
DUBROVINA, I., & SEMENYUK, V. (2018). THE COMPONENTS OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES OF TEACHERS IN THE SYSTEM OF METHODICAL WORK. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2899
Розділ
Статті
Біографії авторів

Iryna DUBROVINA, Social Humanitarian and Artistic Disciplines of the Communal Higher Educational Institution of the Kyiv Regional Council «Academy of Continuing Education»

Senior Lecturer of the Department of Philological

Volodymyr SEMENYUK, Pedagogical Creation of National Pedagogical University named of M.P. Drahomanov

undergraduate  of educational program «Advice» on specialty 073 «Management» Department

Посилання

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи / В. О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5-ти т. / ред. колегія : О. Г. Дзеверін (голова) та ін. – Київ : Радянська школа, 1977. – Т. 4. – С. 393–626.

Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. пед. спец. вузів] / В. В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560 с.

Каверин Н. А. Как научить учиться / Н. А. Каверин, Э. С. Львов. – Киев : О-во «Знание» УССР, 1988. – 48 с.

Євдокимов В. І. Особистісно-професійний розвиток учителя як ціннісний орієнтир освіти / В. І. Євдокимов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – 2007. – Вип. 5 (57). – С. 19–25. – (Сер. «Педагогічні науки»).

Крижко В. В. Теорія та практика менеджменту в освіті : навч. посіб. / В. В. Крижко. – 2 вид., допрац. – Київ : Освіта України, 2005. – 256 с.

Дьюи Дж. Демократия и образование : пер. с англ. / Дж. Дьюи. – Москва : Педагогика – Пресс, 2000. – 384 с.

Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання : шляхи реалізації : підготовка вчителя до формування виховуючи відносин з учнями : навч.-метод. посіб. / А. М. Бойко. – Київ : ІЗМН, 1996. – 232 с.

Аллаяров З. А. Педагогические условия личностно-профессионального развития учителя в муниципальной системе образования / З. А. Аллаяров. – Уфа : [б. и.], 2002. – 172 с.