PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRE-SCHOOL TEACHERS: RUSSIAN EXPERIENCE

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Львович КАЛІЧАК

Анотація

У статті йдеться про особливості професійної підготовки фахівців із дошкільної освіти в Російській Федерації. Схарактеризовано особливості організації освітнього процесу на педагогічних факультетах російських університетів, досліджено професійні функції вихователя. Доведено, що стан системи підготовки педагогів дошкільної освіти в Росії, тенденції його становлення та розвитку визначаються, з однієї сторони, загальнодержавними завданнями, культурною динамікою суспільства, перетвореннями суспільного дошкільного виховання в цілому по країні, а з другої  – регіональними особливостями, що зумовлені географічними, демографічними, етнічними та іншими чинниками.

Акцентовано на тому, що концепції професійної підготовки фахівців дошкільної освіти діляться на традиційні й інноваційні. Перші спрямовані на формування грамотності, підготовленості і готовності майбутнього педагога до професійної діяльності з акцентом на технологічному її аспекті, другі – на формування зазначених компонентів підготовки, перш за все, як засобів самореалізації та розвитку студентів. Схарактеризовано особливості нової державної стратегії модернізації педагогічної освіти на сучасному етапі, яка передбачає такі напрями: гуманізація і гуманітаризація змісту педагогічної освіти, створення комплексів неперервної освіти, перехід на багаторівневу підготовку педагогів, створення регіональних педагогічних університетів, орієнтація на випуск конкурентоспроможних фахівців із високою професійною й загальнонаукової підготовкою, комп’ютеризація підготовки педагогів, перехід на нові форми і засоби навчання.

З’ясовано сучасні тенденції професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти в російських закладах вищої освіти, здійснено аналіз різноманітних історико-педагогічних досліджень, що дозволяє визначити передумови становлення та розвитку системи професійної підготовки вихователів закладів дошкільної освіти. Наголошено, що випускник педагогічного факультету університету повинен бути готовий до роботи в умовах конкурентності на ринку праці, розуміти, що міцно зайняти свою нішу на цьому ринку і самореалізуватися в набутій професії можливо тільки, володіючи високим рівнем професіоналізму, мобільністю й ініціативністю.

Установлено, що сучасний педагог дошкільної освіти готує своїх вихованців до життя в зовсім інших, ніж раніше, умовах, а тому нині він, насамперед, – особистість, яка здатна творчо мислити, приймати самостійні, часом нестандартні рішення, прогнозувати успіх своєї діяльності, брати на себе відповідальність за результат, активно застосовувати наукові методи роботи і проявляти соціальну активність. Звідси і потреба зростання якості підготовки педагога.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАЛІЧАК, Ю. Л. (2018). PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRE-SCHOOL TEACHERS: RUSSIAN EXPERIENCE. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2902
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Львович КАЛІЧАК, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Посилання

Art & Education. Retrieved from http://www.art.ioso.ru http://som.fio.ru/subject.asp?id=l ООО 1575. (in Ukr.)

Anikevich, S. O. (2005). About vocational training of teachers in the context of modernization of special education. Preschool education, 10, 117. (in Ukr.)

Akhmetzhanova, G. V. (2012). Innovative approaches to the formation of the individual's readiness for pedagogical activity. Vector of the science of Togliatti State University, 1, 227–230. (in Russ.)

Baidenko, V. I. (2010). The main trends in the development of higher education: global and Bologna dimensions. Moscow: Research Center for Quality Problems in Training of Specialists (in Russ.)

Dobryden, A. V. (2013). Culture of communication as a component of the professional skill of the teacher. Azimuth of scientific research: pedagogy and psychology, 2, 11–14. (in Russ.)

Dubasenyuk, A. A. (2013). Akmeologichesky concept of personal and professional development of the teacher. Karelian scientific journal, 1, 22–27. (in Russ.)

Fedorova, T. V., & Borzenkova, O. (2013). Perfection of methodical and mathematical training of bachelors of preschool and primary education. Samara Scientific Bulletin, 1 (2), 46–48. (in Russ.)

Hodakova, N. P. (2009). Preparation of the competitive expert of preschool education in higher education institution. Messenger of the Moscow state regional university. Pedagogies series, 3, 169–172. (in Russ.)

Hodakova, N. P. (2010). Vocational training of the preschool teacher in higher education institution means of information technologies. International magazine of applied and basic researches, 11, 97–98. (in Russ.)

Veraksa, N. E. (2010). Training in the field of preschool education in a modern society. Prospects for training specialists for the system of preschool education: politics, quality, research and innovation. Moscow: UNESCO, Moscow State Pedagogical University (in Russ.)

State educational standard of higher professional education. State requirements to the minimum content and level of training of graduates in the specialty «Preschool education». (2002). Moscow: Publishing house of SPR SPO (in Russ.)

Verbitskiy, A. A. (1999). New educational paradigm and contextual learning: monograph. Moscow: Research Center for Quality Problems in Training Specialists (in Russ.)

YUNPRESS Agency (Agency of Young People, Children & Press, Moscow). Retrieved from http://www.yunpress.ru.