ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ АГРЕСІЄЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Леонтіївна Кононко

Анотація

Уточнено зміст понять «агресія»,  «агресивна поведінка» і запропонована авторська трактовка «уміння долати агресію». Схарактеризовано типи агресивної поведінки дітей старшого дошкільного віку та рівні сформованості в них уміння її долати. Визначено критерії, показники, особистісні й професійні вміння й типи готовності майбутніх  вихователів дошкільного закладу до формування в дітей 5-7 років уміння долати агресію. Розкрито психолого-педагогічні умови оптимізації процесу підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності з формування в дітей 5-7 років  уміння долати агресію.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кононко, О. Л. (2018). ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ АГРЕСІЄЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2905
Розділ
Статті
Біографія автора

Олена Леонтіївна Кононко, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

доктор психологічних наук,  професор, завідувач кафедри дошкільної освіти

Посилання

Алфимова М. В. Психогенетика агрессивности / М. В. Алфимова, В. И. Трубников // Вопросы психологии. – 2000. – № 6. – С. 112–121.

Барченкова Н. И. К проблеме профилактики агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста / Н. И. Барченкова, М. А. Арсёнова, Н. Н. Суворова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 2671–2675. – URL: http://e-koncept.ru/2013/53537.htm.

Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка / А. И. Захаров. – Москва : Просвещение, 1986. – 128 с.

Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – Москва : Издательский центр «Академия», 2003. – 176 с.

Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід) / О. Л. Кононко. – Київ : Стилос, 2000. – 336 с.

Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности / А. А. Реан // Психологический журнал. – 1996. – № 5. – С. 3–18.

Румянцева Т. Р. Понятие агрессивности в современной зарубежной психологии / Т. Р. Румянцева // Вопросы психологии. – 1991. – № 1. – C. 30-34.

Смирнова Е. О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности / Е. О. Смирнова // Вопросы психологии. – 2008. – № 1. – C. 42–48.

Татенко В. А. Психология отклоняющегося поведения в дошкольном детстве / В. А. Татенко // Воспитание детей дошкольного возраста / под ред. Л. Н. Проколиенко. – Киев : Радянська школа, 1991. – С. 83–128.

Фурманов И. А. Детская агрессивность : Психодиагностика и коррекция / И. А. Фурманов. – Минск, 1996. – 192 с.