ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Валеріївна Лебідь

Анотація

Здійснено аналіз досвіду формування готовності майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти до стратегічного управління в закладах вщої освіти України. Розглянуто навчальні програми підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Визначено заклади вищої освіти України, у яких здійснюється підготовка майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти. Указано перелік дисциплін, які викладаються в магістратурі «Управління навчальним закладом».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лебідь, О. В. (2018). ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2909
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Валеріївна Лебідь, Університет імені Альфреда Нобеля

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки та психології

Посилання

Гуревич Р. С. Інноваційні педагогічні технології в підготовці магістрів / Р. С. Гуревич // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2013. – № 2. – С. 100–105.

Закон України «Про вищу освіту» / Верховна Рада. Інститут законодавства. – Київ, 2002. – 96 с.

Кліх Л. В. Концептуальні основи реалізації підготовки магістрів у НУБІП України / Л. В. Кліх, Н. Т. Тверезовська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 155. – Ч. 2. – С. 83–89.

Офіційний сайт кафедри педагогіки та соціального управління Національного університету «Львівська політехніка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lp.edu.ua/psu/navchalnyy-proces.

Офіційний сайт кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pedmasterpnpu.webnode.com.ua/magistratura/.

Офіційний сайт Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nuwm.edu.ua/nni-prava/specialjnosti.

Офіційний сайт Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hneu.edu.ua/Department_of_Foreign_Languages.

Офіційний сайт Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cuspu.edu.ua/ua/.

Програми навчальних дисциплін підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізацією «Управління навчальним закладом». Кредитно-трансферна система організації навчального процесу : збірник / за заг. ред. Зосименко О. В. – Суми : СОІППО, 2017. – 298 с.

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». – Київ : Міністерство освіти і науки України, 2017. – 11 с.