СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Юліївна Мосякова

Анотація

Розглянуто різні підходи вчених до визначення поняття «стратегія». Основну увагу приділено застосуванню таких стратегій, як корпоративні, бізнесові, функціональні та задачні. Визначено критерії вибору стратегії, її основні характеристики. Схарарактеризовано освітній простір навчального закладу позашкільної освіти, для розвитку якого необхідно вибирати стратегії зростання (при визначенні цілей розвитку), стабілізації (визначаються цілі стабільності) та скорочення (цілі виживання є визначено). Представлено порівняльний опис стратегії кайзер і стратегії хошин канри.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мосякова, І. Ю. (2018). СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2910
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Юліївна Мосякова, Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» (м. Київ)

директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» (м. Київ), керівник Київського відділення міжнародної асоціації позашкільної освіти

Посилання

Гриньов В. Ф. Інноваційний менеджмент / В. Ф. Гриньов. ‒ Київ : МАУП, 2001. ‒ 152 с.

Освітній менеджмент : навчальний посібник /за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушка. ‒ Київ : Шкільний світ, 2003. ‒ 400 с.

Єльникова Г. Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади : навчально-методичний посібник / Г. Єльникова, Л. Даниленко, Т. Сорочан, Н. Клокар, Н. Софій, М. Ворон / за заг. ред. Г. Єльникової. ‒ Київ : Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2007. ‒ 281 с.

Карамушка Л. М. Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності (на матеріалі діяльності комерційних організацій) / Л. М. Карамушка, М. Г. Ткалич. ‒ Київ ‒ Запоріжжя : Просвіта, 2009. ‒ 260 с.

Колпаков В. М. Стратегический кадровий менеджмент / В. М. Колпаков, Г. А. Дмитренко. ‒ Киев : МАУП, 2005. ‒ 752 с.

Амстронг Майкл. Стратегическое управление человеческими ресурсами / Майкл Армстронг. ‒ Москва : ИНФРА‒М, 2002. ‒ 328 с.

Коленсо Майкл. Стратегия кайзен для успешных организационных перемен. Эволюция и революция в организации / Майкл Коленсо. ‒ Москва : ИНФРА‒М, 2002. ‒ 175 с.

Мармаза О. І. Менеджмент в освіті : Дорожня карта керівника / О. І. Мармаза. ‒ Харків : Основа, 2007. ‒ 446 с.

Мельник В. К. Наукові основи управління організацією (рекомендовані матеріали) / В. К. Мельник. ‒ Київ : АПК (УМО, факультет менеджменту та психології), 2008.

Ситников Д. В. Организационно-управленческие основы развития школы : учебное пособие / Д. В. Ситников, М. И. Ситникова. ‒ Белгород : Изд-во Белгородского областного научно-методического центра содержания образования, 1999. ‒ 160 с.

Шамова Т. И. Управление образовательным процессом в адаптивной школе / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко. ‒ Москва : Центр «Педагогический поиск», 2001. ‒ 384 с.

Иванищева В. Ж. Методологические подходы к управлению качеством образования в школе / В. Ж. Иванищева // Педагогическое образование. – 2009. – № 1. ‒ С. 22‒28.

Иванова Л. А. Проблема систематизации научной терминологии педагогики (на примере медиаобразовательных систем) / Л. А. Иванова, И. В. Григорьев // Мир науки, культуры, образования (республика Алтай). ‒ 2009. – № 2. ‒ С. 14.

Armbrecht, F. M. etc. (2001). Knowledge Management in Research and Development. RTM, Vol. 44, № 4.

Markides, C. (1998). Strategic Innovation in Established Companies. Sloan Man. Rev., Vol. 39, № 3

PESTLE. Retrieved from http://www.ubc‒environment.net/index.php/main:terminology/?language=ru

Mintzberg, H. (1987). Five Ps for Strategy. California Management Review. TheStrategy Process, Prentice Hall, Englewood Cliffs, No J.