МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Микола Олександрович Люшин

Анотація

Обґрунтовано маркетинговий підхід до управління сучасним закладом загальної середньої освіти як імператив освітнього менеджменту і маркетингу. Запропоновано модифіковану маркетингову технологію управління закладом освіти. Визначено пріоритетні напрями науково-методичного супроводу підготовки керівників до її реалізації.

На рівні перспектив подальшого дослідження виокремлено роботу з вивчення маркетингового аспекту управління освітою на засадах акмеології.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Люшин, М. О. (2018). МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2913
Розділ
Статті
Біографія автора

Микола Олександрович Люшин, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету управління навчальними закладами

Посилання

Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності : теорія та практика : [монографія] / Т. М. Сорочан. – Луганськ : Знання, 2005. – 384 с.

Калініна Л. Управління Новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін / Людмила Калініна // Директор школи. – 2017. – № 1/2. – С. 12–21.

Оболенська Т. Є. Маркетинг освітніх послуг : вітчизняний і зарубіжний досвід : монографія / Т. Є. Оболенська. – Київ : КНЕУ, 2001. – 208 с.

Григораш В. В. Маркетингова діяльність директора школи / В. В. Григораш. – Харків : Вид. група «Основа», 2014. – 224 с.

Мазур А. В. Інструменти позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг / А. В. Мазур // Управління школою. – 2012. – № 19/21. – С. 45–49.

Перехейда О. М. Платні освітні послуги / О. М. Перехейда // Завучу. Усе для роботи. – 2017. – № 9/10. – С. 16–27.

Полянская Е. В. Маркетинг образовательных и методических услуг в деятельности методической службы / Е. В. Полянская // Методист. – 2007. – № 9. – С. 17–20.

Чернов Ю. В. «Паблік рілейшнз» сучасної школи / Ю. В. Чернов. – Харків : Вид. група «Основа», 2003. – 80 с.

Кухар І. Імідж керівника як основа для створення позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу / Ірина Кухар // Післядипломна освіта в Україні. – 2013. – № 1. – С. 60–63.

Мармаза О. І. Використання потенційних можливостей іміджології в управлінні закладами освіти / О. І. Мармаза // Управління школою. – 2009. – № 19/21. – С. 55–59.

Назаренко В. С. Професійний успіх педагога як соціально-педагогічна проблема : наук.-метод. посіб. / В. С. Назаренко, Л. М. Назаренко, С. Ф. Одайник : у 2-х ч. – Харків : Вид. група «Основа», 2015. – Ч. 1. – 96 с. ; Ч. 2. – 80 с.

Скоцик В. Як нам жити в епоху змін? / Віталій Скоцик. – Київ : Самміт-книга, 2017. – 176 с.

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : за станом на 07.02.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80, вільний.

Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – Київ : Кондор, 2009. – 358 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145–VIII : за станом на 08.02.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, вільний.