ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ – ГОСТРА ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Григорій Петрович ГРИБАН

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему сучасної педагогічної теорії і практики професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи. Зроблено літературний аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з людьми з обмеженими фізичними можливостями.

Гостра вимога надання цьому питанню особливої уваги педагогів, психологів, соціологів зумовлене тим, що в останні роки значно зростає кількість людей, які за станом свого здоров’я мають ті чи інші обмеження в розвитку. Такі люди у продовж усього життя потребують державної та соціальної допомоги. Особливо це питання стосується дітей та молоді з обмеженими можливостями.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГРИБАН, Г. П. (2018). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ – ГОСТРА ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3033
Розділ
Статті
Біографія автора

Григорій Петрович ГРИБАН, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фізичного виховання та рекреації

Посилання

Долинний Ю.О. Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями у вищих навчальних закладах України. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: зб. наук. праць / редкол.: В.І. Шахов (голова) [та ін. ]. Вінниця: Нілан ЛТД, 2017. Вип. 52. C. 8–87.

Казакова С.М., Казаков Е.А. Сучасний стан підготовки і перспективи працевлаштування фахівців з фізичної реабілітації. Фізична та фізіотерапевтична реабілітація. Реабілітація СПА-технологій: Матеріали науково-практичної конференції, 29–30 квітня 2009 р. Севастополь, 2009. С. 36–37.

Куц О., Лапичак І. Нові технології та моделювання підготовки вчителів фізичної культури. Молода спортивна наука України: 3б. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 6: У 4-х т. Львів: Українські технології, 2002. Т. 2. С. 539–541.

Долинний Ю.О. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Фізична культура і спорт : зб. наукових праць. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. Вип. 3К(44)14. С. 211–215.

Mills R., Tait A. The Convergence of Distance and Conventional Education: Patterns of Flexibility; for the Individual Learner. Routledge, 2002. 208 р.

Магин В.А. Контекст модернизации высшего профессионального физкультурного образования. Теория и практика физической культуры. 2005. № 4. С. 39–41.

Васічкін В.І. Довідник з масажу. Л.: Медицина, 1991. 192 с.

Карпюк Р.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання: теорія та методика [монографія]. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 504 с.

Бугеря Т.М. Використання міжпредметних зв’язків в удосконаленні навчальної діяльності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2006. № 3. С. 10–12.

Кукса В. Переорієнтація професійної самосвідомості студента – фізреабілітолога. Теорія і методика фіз. виховання і спорту. 2002. № 4. С. 40–47.

Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект). Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т, 2003. 442 с.