СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій Олексійович ДОЛИННИЙ

Анотація

У статті розглянуто показники мотиваційного та когнітивного компонента готовності майбутніх бакалаврів з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями.

При вирішенні завдань дослідження реалізації практичної складової системи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями була застосована математична статистика. Для перевірки достовірності покращення результатів контрольних тестів значення F розрахункового порівнювались з критичними із таблиці теоретичного розподілення Фішера для a=0,05.

Проведені дослідження дають підставу стверджувати, що впровадження експериментальної «Програми підготовки фахівців з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями» у навчальний процес майбутніх бакалаврів з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями суттєво впливає на рівень мотиваційного та когнітивного компонента готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДОЛИННИЙ, Ю. О. (2018). СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ПОКАЗНИКІВ МОТИВАЦІЙНОГО ТА КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3035
Розділ
Статті
Біографія автора

Юрій Олексійович ДОЛИННИЙ, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки і методики технологічної освіти

Посилання

Долинний Ю.О. Критерії успішності професійної готовності майбутнього фахівця з фізичного виховання до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. Глухівські наукові читання – 2016. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук: Матеріали VІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 27–29 вересня 2016 року. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 2016. С. 54–58.

Башкін І., Макарова Е., Кавакзе Різік А. Роль і місце фізичної реабілітації у загальній системі охорони здоров’я населення. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2006. № 3. С. 25–29.

Гайволя Р.Ю. До питання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання. Молодіжний науковий вісник: Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2007. С. 3–7.

Куц О., Лапичак І. Нові технології та моделювання підготовки вчителів фізичної культури. Молода спортивна наука України: 3б. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 6: У 4-х т. Львів: Українські технології, 2002. Т. 2. С. 539–541.

Долинний Ю.О. Сучасні теоретичні основи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи. Педагогика и современные аспекты физического воспитания: зб. наук. праць ІI Міжнар. наук.-практ. конф. (21–22 квітня 2016 року) / за заг. ред. Ю.О. Долинного. Краматорськ: ДДМА, 2016. С. 235–241.

Кукса В. Переорієнтація професійної самосвідомості студента – фізреабілітолога. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2002. № 4. С. 40–47.

Иванов В.С. Основы математической статистики. М.: Физкультура и спорт, 1990. 175 с.

Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити, 2000. 543 с.

Суслаков Б.А. Статистические методы обработки результатов измерений. Спортивная метрология / Под ред. проф. Зациорского В.М. М.: Физкультура и спорт, 1982. С.19–62.