ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО

Анотація

У статті проаналізовано поняття цінностей та ціннісних орієнтацій майбутнього педагога. Наголошено на зміні суспільних цінностей.

Виокремлено три форми існування цінностей. Наголошено, що лише ціннісно сформована особистість майбутнього педагога здатна всебічно розвивати дітей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛИСЕНКО, О. М. (2018). ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3036
Розділ
Статті
Біографія автора

Олександра Миколаївна ЛИСЕНКО, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти педагогічного факультету

Посилання

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2010. 608 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 2006. 560 с.

Тушева В.В. Цінності у структурі професійної культури майбутнього вчителя. Збірник наукових праць. 2010. № 1. Бердянськ: БДПУ. С. 151–157.

Васютинський В.О. Ціннісно-орієнтаційні площини сучасного українського Суспільства. Проблеми загальної та педагогічної психології: 36. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. За ред. С.Д. Максименка. Київ, 2006. Т. 8. Вип. 6. С. 40–45.

Дружилов С.А. Психология выживания в современном мире. Харьков: Гуманитарный Центр, 2012. 300 с.

Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 2001. 230 с.

Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. М.: Смысл, 2008. 430 с.

К проблеме формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности. Под. ред. В.С. Мухиной. М., 2006. 450 с.

Дружилов С.А. Индивидуальный ресурс человека как основ становление профессионализма : Монография. Воронеж: Научная книга, 2010. 260 с.

Гаврилюк В.В. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации. Социологические исследования, 2007. №1. С. 96–105.

Вяткин Б.А. Психология метаиндивидуальности учителя начальных классов. Пермь, ПГПУ, 2008. 72 c.

Винославська О.В. Етичні засади формування особистості практичного психолога. Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2001. Ч. 2. С. 35–44.

Сунгатуллина Г.А. Ценностные ориентации и мотивационная сфера подростков и молодежи. Вестник Московского университета. Серия18. 2002. №3. С. 158–164.

Яницкий М.С., Серый А.В. Ценностно-смысловая сфера личности. Кемерово, 2005. 92 с.