ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЇХ ПІДРОЗДІЛАМИ В УМОВАХ СУМІСНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПІДРОЗДІЛАМИ КРАЇН-ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ
Ярослав Володимирович ПАВЛОВ
Юлія Іванівна МЕДВІДЬ
Наталія Юріївна ТРОБЮК
Володимир Миколайович ДЕМ’ЯНИШИН
Ольга Олексіївна АЛЕКСАНДРОВА

Анотація

Здійснено огляд заходів пов’язаних з підготовкою військових кадрів за результатами міжнародного співробітництва та за результатами проведених сумісних навчань з підрозділами інших держав. Висунуто гіпотезу про існування педагогічного впливу на формування та розвиток готовності офіцерів до управління їх підрозділами в умовах сумісного виконання завдань з підрозділами країн-партнерів України запропонованих педагогічних умов за компонентами готовності (мотиваційний – доведення вимог до персоналу військових підрозділів, який сумісно виконує завдання з підрозділами країн-партнерів України, доведення досвіду виконання сумісного виконання завдань з підрозділами країн-партнерів України (результати, причини виникнення проблем, шляхи їх вирішення); функціональний – формування й розвиток необхідних компетентностей: комунікативної, тактичної (лідерської), економічної, психологічної, соціальної; емоційно-вольовий – залучення особового складу до виконання завдань кейсів, до участі їх у військових міжнародних навчаннях.

Пропонуються шляхи формування та розвитку готовності офіцерів до управління їх підрозділами в умовах сумісного виконання завдань з підрозділами інших держав. Визначено необхідність у підготовці кадрів за спеціальностями: «Менеджмент» (спеціалізація «Управління ресурсами у сфері безпеки і оборони»), «Психологія» (спеціалізація «Управління психологічним забезпечення у сфері безпеки і оборони», психологічне консультування») та «Соціальна робота» (спеціалізація «Управління соціальною роботою у сфері безпеки і оборони»). Подальші дослідження будуть присвячені експериментальній перевірці висунутій гіпотезі про існування педагогічного впливу на формування та розвиток готовності офіцерів до управління їх підрозділами в умовах сумісного виконання завдань з підрозділами країн-партнерів України запропонованих педагогічних умов за компонентами готовності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕДВІДЬ, М. М., ПАВЛОВ, Я. В., МЕДВІДЬ, Ю. І., ТРОБЮК, Н. Ю., ДЕМ’ЯНИШИН, В. М., & АЛЕКСАНДРОВА, О. О. (2018). ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЇХ ПІДРОЗДІЛАМИ В УМОВАХ СУМІСНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПІДРОЗДІЛАМИ КРАЇН-ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3037
Розділ
Статті
Біографії авторів

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу

 

Ярослав Володимирович ПАВЛОВ, Національна академія Національної гвардії України

кандидат педагогічних наук, заступник начальника інженерно-технічного факультету по роботі з особовим складом

Юлія Іванівна МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

науковий співробітник науково-організаційного відділу

Наталія Юріївна ТРОБЮК, Національна академія Національної гвардії України

викладач кафедри психології та педагогіки

Володимир Миколайович ДЕМ’ЯНИШИН, Національна академія Національної гвардії України

старший викладач кафедри експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин

Ольга Олексіївна АЛЕКСАНДРОВА, Національна академія Національної гвардії України

викладач кафедри фізичного виховання та спорту

Посилання

Medvid M., Zvieriev M. Possibilities to provide development of social benefits of military and nuclear security. Perspectives. 2017. No. 2, 28-40.

Medvid M., Komisarov O., Merdova O. Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable development strategy of Ukraine in the light of central place theory. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, No. 2, 134-140.

Розвиток особливого партнерства України з НАТО. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL : https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua/ukraine-nato/cooperation

Медвідь М.М. Методологія формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності: дис. д-ра економ. наук. Харків, 2015. 577 с.

Дем'янишин В.М., Медвідь Ю.І. Професійне самовизначення громадянина України щодо проходження військової служби за контрактом як науково-педагогічна проблема. Актуальні питання освіти і науки: V міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 листопада 2017 р. Харків: ХОГОКЗ, 2017. C. 322-330.

Медвідь М.М., Бабічев А. В., Дем’янишин В. М., Медвідь Ю. І., Бухун. Попереду змін у військових системах вищої освіти та професійної орієнтації. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2016. Вип. № 14. С. 76–87.

Медвидь М.М., Демянишин В.Н., Яковенко E.С., Павлов Я.В. Формирование у граждан готовности к военной службе и к выполнению служебно-боевых задач в условиях глобализации. ძალადასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) [Влада і суспільство (історія, теорія, практика)]. 2014. № 2 (30). С. 48–60.

Medvid, M.M., Strilets L.K. Theoretical foundations of vocational orientation of young learnets to the contract-based military servise within the military-patriotic education system. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences. Baltija Publishing. 2018. № 2, 220-237

Сергієнко Т.М., Медвідь М.М., Черкашин О.Д. Теоретичні основи соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2018. Вип. LXXXI. № 2(81). С. 214–219.

Сергиенко Т. Н. Модель социально-педагогической профилактики дезадаптации курсантов младших курсов высших военных учебных заведений и анализ результатов эксперимента по ее внедрению / Т. Н. Сергиенко, М. М. Медвидь, В. В. Рютин // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe [Східноєвропейський науковий журнал]. – 2018. – № 3 (31), 5. – C. 29–39.

Медвідь Ю.І., Водчиць О.Г., Медвідь М.М. Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2018. Вип. № 1 (36). С. 184–192.

Bielai S.V., Medvid M.M., Parkhomenko O.O. Theoretical, Methodological and Practical Bases for Creating Job Description of Crisis Assessment Experts in Terms of State Security of Ukraine. Наука і освіта. 2017. №7. C. 44–49.

Medvid M.M, Pavlov Ya.V, Strilets L.K., Demianyshyn V.M., Pyvovarov S.O. Modeling of decision-making process in pre-deployment training of military and police peacekeeping personnel. Честь і закон. 2016. № 2. С. 34–42.

Medvid M.M., Babichev A.V., Strilets L.K., Pavlov Ya.V., Pyvovarov S.O., Horielyshev S.S. Analysis of questionnaire results as for the needs of pre-deployment training of military and police peacekeeping personnel. ძალადასაზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) [Влада і суспільство (історія, теорія, практика)]. 2017. № 1 (41). С. 19–36.

Павлов Я.В. Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти: дис. … канд. пед. наук. Харків, 2016. 210 с.