ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана СОВГІРА
Олена ПОЛІЩУК

Анотація

У статті розкрито діагностику сформованості правової компетентності майбутніх менеджерів аграрного університету на основі формувального експерименту. Розроблено програму формування правової компетентності майбутнього менеджера у аграрних університетах. Розкрито поетапність проведення формувального експерименту з визначення рівнів сформованості компонентів правової компетентності студентів аграрного університету. Висвітлено процес експериментальної роботи з визначення рівнів сформованості мотиваційно-ціннісного, когнітивно-комунікативного та практично-діяльнісного компонентів. Доведено статистичну достовірність отриманих результатів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СОВГІРА, С., & ПОЛІЩУК, О. (2018). ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3040
Розділ
Статті
Біографії авторів

Світлана СОВГІРА, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор педагогічних наук, професор

Олена ПОЛІЩУК, Уманський національний університет садівництва

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Безбородий В.О. Формування професійної правової культури керівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. … канд. пед. наук. Харків, 2001. 18 c.

Бех І.Д. Виховання особистості. Київ: Либідь, 2008. 848 с.

Ганзенко О.О. Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2003. 20 с.

Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів неюридичних вищих навчальних закладів. Часопис Київського університету права. 2008. № 1. С. 53–58.

Колодій А.М. Конституція і розвиток принципів права України (методичні питання) : автореф. дис. … д-ра наук. Київ, 1999. 36 с.

Одарій В.В. Правова культура професійної діяльності педагога як педагогічна проблема. Наша школа. 2002. № 5. С. 11–13.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Харків: Консум, 2001. 656 с.

Сурмяк Ю.Р. Взаємодія вищих професійних училищ та органів внутрішніх справ у правовому вихованні учнів : дис. … канд. пед. наук. Дрогобич, 2009. 257 с.