ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор Васильович ФОЛЬВАРОЧНИЙ

Анотація

В статті основна увага зосереджена на концепції «освіта людини впродовж життя». Розглядається фахова підготовка спортсменів, характеризується коучинг спорту, проблема технологізації процесу викладацької діяльності та застосування коуч-технологій. Акцентується увага на загальних положеннях теорії і практики коучингу, методі моделювання, технологічних аспектах, які можна використовувати в процесі підготовки майбутніх фахівців у галузі фізичного виховання та спорту. Підкреслюється значення психолого-педагогічного супроводу процесу підготовки студентів-спортсменів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ФОЛЬВАРОЧНИЙ, І. В. (2018). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ ДО ЗАСТОСУВАННЯ КОУЧ-ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3042
Розділ
Статті
Біографія автора

Ігор Васильович ФОЛЬВАРОЧНИЙ, Національний університет фізичного виховання і спорту України

доктор педагогічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки

Посилання

Огієнко О.І. Генезис дефініції «освіта дорослих» у зарубіжних дослідженнях. Проблеми сучасної педагогічної освіти 2008. (19). С. 113–120.

Проценко О.С. Коуч-технології у формуванні життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 29 (82). С. 333–334. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2013_29_54.pdf.

Crowther, N. The state of the modern Olympics: Citius, altius, fortius? European Review. 2004. 12(3). 445–460.

Davidovitz, R., Mikulincer, M., Shaver, P., Izsak, R., Popper, M. Leaders as attachment figures: leaders’ attachment orientations predict leadership-related mental representations and followers’ performance and mental health. J. Pers. Soc. Psychol. 2007. 93. 632–650.

Côté, J. The development of coaching knowledge. International Journal of Sports. Science & Coaching. 2006. 1(3). 217–222.

Gould, D., Collins, K., Lauer, L. Coaching life skills through football: A study of award winning high school coaches. Journal of Applied Sport Psychology. 2007. 19. 16–37.

Côté, J., Gilbert, W.D. An integrative definition of coaching effectiveness and expertise. International Journal of Sports. Science & Coaching. 2009. 4(3). 307–323.

Петровська Т.В. Формування педагогічної майстерності спортивного педагога на етапах професійного становлення. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Серія: Фізична культура і спорт. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2016. Вип. 21. С. 25–30.

Матвійчук Т.Ф. Модель формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури у процесі професійної підготовки. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип. 129(2). С. 208–212.

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Общая теория и ее практические приложения. Київ: Олимп. литература, Кн.2. 2015. С. 916–940.

Петровский В.В. О применении метода моделирования в спортивной тренировке. Моделирование функционального состояния спортсменов различной подготовленности. Киев: КГИФК, 1976. С.4–6.

Лук’янова Л.Б. Концепція освіти дорослих в Україні / Укл.: Лук’янова Л.Б. Ніжин. 2011. 24с.

Освіта дорослих: короткий термінологічний словник / Авт.-упор. Л.Б. Лук’янова, О.В. Аніщенко. Київ; Ніжин, 2014. 108 с.

Сучасні технології освіти дорослих: посіб. / авт. кол.: Л.Б. Лук’янова, О.В. Аніщенко, Л.Є. Сігаєва, С.В. Зінченко, О.В. Баніт, Н.І. Дорошенко. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. 182 с.