ПРИЙОМ АЛГОРИТМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КОНЦЕПТІВ ФАНТАСТИЧНОГО ТЕКСТУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Сергіївна ОСАДЧА

Анотація

На основі аналізу оповідання Р. Росіцького “Заповідник” здійснено спробу алгоритмічного моделювання концептосфери фантастичної подорожі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ОСАДЧА, О. С. (2018). ПРИЙОМ АЛГОРИТМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КОНЦЕПТІВ ФАНТАСТИЧНОГО ТЕКСТУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПТОСФЕРИ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (15). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3051
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Сергіївна ОСАДЧА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри методики навчання, стилістики та культури української мови

Посилання

Росіцький Р.П. Місія: Фантастичні твори. Тернопіль: Богдан, 2010. 352 с.

Колесник О.С. Вербалізація концепту МАГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ у британському й українському міфологічних просторах. Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей. Київ: Вид. центр Київського національного лінгвістичного університету, 2009. Вип. 9. С. 136–141.

Колесник О.С. Лінгвокогнітивний аспект функціонування міфологічних фентезі-світів у ментальному просторі мови (на матеріалі англомовних творів жанру фентезі. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Луганськ: Вид-во Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, 2005. № 5. С. 67–77.

Колесник О.С. Лінгвосеміотика міфологічного простору: автореф. дис. … д-ра філол. наук: 10.02.15 – загальне мовознавство. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. 36 с.

Павлова И.В. Функционирование образа сверхъестественного существа в фантастическом тексте. Мова і культура. Київ: Видавничий дім Д. Бураго, 2004. Вип. 7. Т. IV. Ч. 2. С. 189–195.

Слухай Н.В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології. – Київ: Київський університет, 2005. 167 с.

Топоров В.Н. Пространство. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2. С. 340–342.